Riksrevisionen studerar avhopp från högskolan

HÖGSKOLAN2023-11-08

Många högskolestudenter avslutar sin utbildning i förtid utan att ta ut någon examen. Nu har Riksrevisionen beslutat att inleda en granskning av vad lärosätena och regeringen gör för att motverka avhoppen.

Riksrevisionen konstaterar i ett pressmeddelande att en stor andel avhopp sker från utbildningar till bristyrken som lärare, sjuksköterskor och ingenjörer, och att avhoppen är kostsamma för både samhället och studenterna.

”Det är viktigt att genomströmningen av studenter i högskolan är hög och att onödiga avhopp motverkas. För att möta den stora efterfrågan på lärare, sjuksköterskor och ingenjörer behöver insatserna mot avhopp vara effektiva”, understryker riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Andelen avhopp skiljer sig enligt Riksrevisionen väsentligt både mellan lärosäten och mellan olika utbildningar. Avhoppen sker både tidigt och sent i utbildningarna.

Enligt Riksrevisionen finns indikationer på att lärosätenas arbete för att motverka avhopp inte är systematiskt. Myndigheten ser även tecken på målkonflikter i regeringens styrning av lärosätena för minskade avhopp.

Granskningen ska svara på om lärosätena, Universitetskanslersämbetet och regeringen arbetar effektivt för att minska studenters avhopp på grundutbildningar till bristyrken. Dess fokus kommer att ligga på grundskolelärar-, sjuksköterske- och högskoleingenjörsutbildningarna.

Resultatet av granskningen ska enligt planeringen publiceras i oktober 2024. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA