Riksrevisionen vill minska mörkertal

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2018-11-08
Riksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbetar med fördelningspolitiskt stöd till utsatta grupper. Utgångspunkten är att myndigheternas information är otillräcklig.

Det är viktigt med hög träffsäkerhet när myndigheterna arbetar med fördelningspolitiska satsningar riktade till utsatta grupper, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande. Det är en förutsättning för att socialförsäkringarna ska fungera som det är tänkt, det vill säga att förmåner når fram till de personer och hushåll som är berättigade till dem.

Enligt Riksrevisionen finns det ett stort mörkertal – många människor som borde vara berättigade till stöd känner inte till och ansöker inte om det. Bostadstillägg är ett exempel. Cirka 290 000 pensionärer får bostadstillägg, men enligt Pensionsmyndigheten skulle ytterligare cirka 75 000 kvinnor och 40 000 män få stödet om de ansökte om det. När det gäller äldreförsörjningsstöd räknar Riksrevisionen med att bara varannan som har rätt till stöd får det. I gruppen som får sjuk- och aktivitetsersättning räknar myndigheten med att mörkertalet är 25 procent.

”Granskningen kommer att fokusera bland annat på hur respektive myndighet arbetar med att försäkra sig om att grupper som kan vara berättigade till en förmån får den information som de behöver”, kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren i pressmeddelandet.

Det övergripande syftet med granskningen är att se om Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens arbete med att motverka mörkertal är systematiskt och bygger på välgrundad analys av hur information om förmånerna når fram.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.