Risk för brott när folkbokföringen brister

SKATTEVERKET2017-11-01
Riksrevisionen påtalar brister i Skatteverkets arbete för att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen. Det ökar bland annat risken för olika typer av välfärdsbrott, enligt Riksrevisionens rapport.

Folkbokföringen är ett av de viktigaste register staten har, konstaterar Riksrevisionen i sin rapport. Folkbokföringen ska tillgodose samhällets behov av basuppgifter om befolkningen, och den används bland annat vid utbetalningar inom trygghetssystemen, vid beskattning och vid beslut om var personer ska rösta.

Det är Skatteverket som ansvarar för folkbokföringen. Det är myndighetens uppgift att upprätthålla kvaliteten i registret, det vill säga se till så att uppgifter om till exempel bosättning och identitet är korrekta, konstaterar Riksrevisionen. Granskningen visar att det finns ett antal allvarliga brister.

”Skatteverket har inte tillräckliga kunskaper om felen i folkbokföringen, och vilka konsekvenser som uppstår i samhället. Därför kan myndigheten heller inte prioritera mellan olika kvalitetsåtgärder på ett effektivt sätt”, skriver riksrevisor Ingvar Mattson i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen varnar för att bristerna i systemet kan ge möjlighet till så kallade välfärdsbrott, där människor utnyttjar välfärdssystemet för ekonomisk brottslighet. Det kan till exempel handla om falska identiteter som utnyttjas för att tillskansa sig bidrag. Granskning av bidrag eller avdrag förutsätter att uppgifterna i folkbokföringen är korrekta.

”Felaktigheter i folkbokföringen kan möjliggöra välfärdsbrott och andra typer av brottslighet. Att det finns svårigheter att upprätthålla kvaliteten i registret bör därför betraktas som allvarligt”, påpekar Riksrevisionens utredare Henrik Allansson i pressmeddelandet.

Riksrevisionen rekommenderar Skatteverket att utveckla kontrollen inom folkbokföringen. Dessutom bör myndigheten förbättra sin kunskap om felen i registret, och vilka konsekvenser de får.

Skatteverket välkomnar Riksrevisionens granskning. I ett pressmeddelande skriver myndigheten att den inte varit omedveten om problemen, och att en treårig satsning på att öka kvaliteten i folkbokföringen redan inletts.

”Samhällsutvecklingen har inneburit utmaningar för folkbokföringen, inte minst de senaste åren. Kriminella grupper har på senare år hittat nya sätt att begå brott mot välfärdssystemen genom falska identiteter och annan felaktig folkbokföring”, kommenterar chefen för folkbokföringen Karl-Johan Ekström i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.