Saco: Låga löner i välfärden ett problem

LÖNER2018-04-26
De låga lönerna för akademiker i välfärden beror på ett snävt skatteutrymme och en sammanpressad lönestruktur, anser Saco. Organisationen kräver en statlig utredning om vad välfärden ska omfatta och hur den ska bekostas.

I ett pressmeddelande konstaterar Saco att det ofta påstås i samhällsdebatten att lönenivån i ett yrke är direkt beroende av andelen kvinnor. Men enligt Saco förklaras löneskillnader mellan högskoleyrken bara till en liten del av könsfördelningen i en yrkesgrupp.

"Löneskillnaden mellan könen beror på att kvinnor och män i hög utsträckning jobbar i olika sektorer. I vården, skolan och omsorgen är kvinnor i majoritet. Där är lönerna generellt sett lägre än i privat sektor, där männen är överrepresenterade", kommenterar Sacos samhällspolitiska chef Lena Granqvist i pressmeddelandet.

Enligt studien är den viktigaste förklaringen till kvinnors lägre löner i stället den sammanpressade lönestrukturen. Det innebär liten lönespridning där den högsta möjliga lönen ligger väldigt nära den lägsta. I välfärdsyrkena är löneskillnaden marginell mellan en nyutexaminerad person och en som snart ska gå i pension.

”Behovet av akademiker inom välfärdssektorn är alarmerande samtidigt som kompetensen flyr. Nu måste arbetsvillkoren och lönerna bli betydligt bättre. Annars riskerar Sverige att stå inför en försämrad kvalitet i välfärden”, anser Lena Granqvist.

Enligt Saco finns ett stort behov att rekrytera högskoleutbildad personal till välfärden, samtidigt som kompetensen flyr. Om inte arbetsvillkoren och lönerna blir betydligt bättre kan Sverige stå inför sämre kvalitet i välfärden.

”Politikerna måste sluta blunda för problemet. Saco vill se en parlamentarisk utredning om vad välfärden ska omfatta och hur den ska bekostas. Vi efterfrågar också en modern skattereform med sänkt skatt på arbete. Det skulle gynna akademiker som jobbar inom sektorn”, hävdar Lena Granqvist.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.