Sämre kontakt mellan chef och medarbetare vid distansarbete

DISTANSARBETE2022-09-19
Distansarbete har lett till att medarbetare får sämre återkoppling från sin chef, och bland dem som jobbar mycket hemifrån minskar också känslan av meningsfullhet i arbetet, visar en ny forskningsrapport från Norge.

Många anställda i den norska studien uppger att återkopplingen från den närmaste chefen blir lidande vid hemarbete. Samtidigt vittnar chefer om att distansarbetet gjort det svårare för dem att följa upp och se de anställda när interaktionen på arbetsplatsen ersätts av rundringningar eller digitala möten.

Resultaten redovisas i en rapport som gjorts av norska Arbeidsforskningsinstituttet vid universitetet OsloMet. Forskarna har genom såväl intervjuer som enkätundersökningar ställt frågor till tusentals anställda, chefer, fackligt förtroendevalda och skyddsombud om deras uppfattning om distansarbete.

Ett annat fynd i studien är att upplevelsen av mening i arbetet sjunker när anställda jobbar mycket på distans. Någon sådan effekt syns dock inte för anställda över 60 år.

Enligt forskarna kan den lägre upplevelsen av mening möjligen hänga ihop med sämre återkoppling och minskat samarbete och socialt utbyte med kollegor. En annan förklaring skulle kunna vara att de anställda som arbetat hemifrån har känt sig mindre viktiga än personer i samhällskritiska yrken.

Forskarna konstaterar att pandemin förändrat arbetslivet och att det är viktigt att diskutera fördelar och nackdelar med förändringarna både för anställda och arbetsgivare. De framhåller också att balansgången mellan anställdas önskemål om flexibilitet måste vägas mot effekterna på den psykosociala arbetsmiljön och värdet av samhörighet, erfarenhetsutbyten och strategisk utveckling.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.