Annons:

Sida begränsar medarbetarnas distansarbete

SIDA2023-11-23

Biståndsmyndigheten Sida stramar åt sina riktlinjer för distansarbete. Den maximala arbetstiden på distans sänks från 49 till 40 procent. Ledningen hoppas kunna stärka arbetsplatskulturen, men ST-avdelningen är emot förändringen.

Enligt de nya riktlinjerna ska Sidas medarbetare kunna utnyttja möjligheten till distansarbete flexibelt. Den övre gränsen är två dagar per vecka över en kalendermånad. Alla anställda förväntas markera i sina kalendrar vilka dagar de arbetar på kontoret respektive på distans.

Tommy Strömberg, chef för avdelningen HR och kommunikation, menar att det är en mindre förändring, men att den är viktig för att påverka arbetsplatskulturen.

– Det finns ett behov av att arbeta tillsammans på arbetsplatsen, stämma av och diskutera olika frågor. Det finns också medarbetare som har behov av ett socialt sammanhang på jobbet. Vi har även vägt in att vi har nya medarbetare och praktikanter som är beroende av att det finns kollegor på plats, säger han.

Enligt Tommy Strömberg har myndighetens chefer efterlyst en större närvaro på kontoret.

– Cheferna som kollektiv har lyft svårigheter att ta sitt chefsansvar och arbetsmiljöansvar när få är på kontoret. Det finns utmaningar i att leda och få ihop arbetsgrupper på distans.

En annan förändring är att den obligatoriska närvaron för alla anställda på måndagar har slopats. I stället ska varje avdelning bestämma en dag i veckan när alla medarbetare ska vara på kontoret.

Om avdelningarna väljer olika dagar minskar trängseln, säger Tommy Strömberg. Sedan Sida flyttade till nya, aktivitetsbaserade lokaler förra året finns inte skrivbord till alla.

Arbetsgivare och fack har varit överens om att slopa den obligatoriska närvaron på måndagar. Däremot är facken kritiska till att möjligheten till distansarbete minskar, berättar STs avdelningsordförande Karin Afli.

– Vi tycker att det är fel riktning att gå. Sedan flytten till Rissne förra året har de flesta fått längre resväg till jobbet, och det blir svårare att få balans mellan arbete och fritid. Minskade möjligheter till distansarbete gör också att Sida blir mindre attraktiv som arbetsgivare, säger hon.

I förhandlingarna hänvisade ST bland annat till en undersökning som Publikt publicerade i mars, som visade att flera statliga arbetsgivare höjt taket för distansarbete.

Bilden av vad cheferna efterfrågar är inte heller entydig, enligt Karin Afli. I en enkät som ST gjorde svarade ungefär hälften av cheferna att omfattningen av distansarbetet var problematisk.

Dessutom är kontoret numera aktivitetsbaserat, och medarbetarna på en enhet kan sitta utspridda, påpekar Karin Afli. Det är inte givet att ledarskapet underlättas av medarbetarnas fysiska närvaro, menar hon.

– Cheferna behöver snarare bättre verktyg för att leda en aktivitetsbaserad organisation. Och det borde inte vara ett problem för cheferna att kalla till ett möte med fysisk närvaro. Det är sådant man måste kunna prata om.

Om arbetsgivaren önskar en större närvaro på kontoret behöver man titta på hur kontoret kan bli mer lockande, anser Karin Afli.

– Det borde vara så bra att man vill komma dit. Man ska se fördelarna, säger hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Distansarbete
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA