Annons:

Cathrin Dalmo, HR-chef på MSB.
Bild: Melker Dahlstrand
Cathrin Dalmo, HR-chef på MSB.

Olika syn på utrustning för hemmakontor

DISTANSARBETE2023-04-13

Mer än var tredje tillfrågad myndighet som tillåter distansarbete bidrar inte med någon utrustning alls till hemarbetsplatsen, visar en enkät som Publikt gjort. ”Vi har i grund och botten en arbetsplats, och den är på kontoret”, säger Cathrin Dalmo, HR-chef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Av:  Elina Lundberg, Börge Nilsson och Ann Dahlin

I januari 2023 frågade Publikt 38 myndigheter i vilken mån arbetsgivaren tillhandahåller utrustning för en hemarbetsplats efter pandemin. Majoriteten av de tillfrågade gör det, i varierande omfattning

De allra flesta erbjuder en separat, större skärm, i många fall också tangentbord och datormus.

Några myndigheter tillhandahåller även skrivbord och stol vid behov, eller ger ett ekonomiskt bidrag till inköp av möbler. Länsstyrelsen i Värmlands län svarar kort och gott att man lånar ut ”utrustning som motsvarar en ordinarie arbetsplats på kontoret”.

Men mer än en tredjedel av myndigheterna, 14 av 38, bistår inte med någon utrustning alls. Detta trots att alla accepterar distansarbete minst två dagar i veckan om arbetsuppgifterna tillåter det.

En av dessa myndigheter är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Under pandemin fick medarbetarna själva hämta hem större skärmar och annan utrustning. Men när regeringens rekommendation om distansarbete upphörde var de tvungna att lämna tillbaka utrustningen.

En del gick direkt till förrådsförvaring, berättar STs avdelningsordförande Jan Fenelius.

– Jag såg mängder av skärmar i ett förråd i källaren.

Han tog upp det på ett samverkansmöte, och fick beskedet att en del skärmar skulle gå till återvinning och andra utgöra reserv till kontoren.

Inte heller under pandemin var det självklart att personalen skulle få låna hem kontorsutrustning, säger Jan Fenelius.

– Vi kämpade hårt för det, och till slut gav de med sig. Vi ville att det skulle fortsätta så även efter pandemin.

MSBs HR-chef Cathrin Dalmo framhåller att alla som vill kan använda sin bärbara dator och datormus vid hemarbete. Omkring 70 procent av de anställda har distansarbetsavtal, och de kan arbeta utanför kontoret upp till halva arbetstiden.

– Men vi har i grund och botten en arbetsplats, och den är på kontoret. Vi har fina lokaler och en fin arbetsmiljö, med plats för alla.

Hur stor närvaron på kontoret är kan hon inte säga. Enligt Jan Fenelius är det ibland glest befolkat.

– Många köper egna skärmar och arbetar mycket hemifrån. För egen del har jag arbetsplatsen ”i ryggsäcken”, och tycker att det fungerar bra att arbeta i en bärbar dator.

Josefin Sjöblom är arbetsmiljöspecialist på Pensionsmyndigheten, där de flesta arbetar på distans två till fyra dagar per vecka. Myndigheten lånar ut skärm, docka, tangentbord, mus, skrivbord och skrivbordsstol till hemarbetsplatserna.

– Vi kunde se att våra medarbetare gärna ville distansarbeta och att man mådde bra av det under pandemin. När vi nu valt att fortsätta med hybridarbete såg vi det som vårt ansvar att också se till att man har en god arbetsmiljö hemma, säger Josefin Sjöblom.

Men trots att alla medarbetare kan få hem en komplett kontorsutrustning, har inte alla nappat på erbjudandet, berättar hon.

– Vissa hade ordnat utrustning själva, andra upplevde att de inte har plats för det. Oavsett om man lånat hem utrustning eller inte så behöver man som närmaste chef säkerställa att hemarbetsmiljön är bra.

Därför har myndigheten ett frågeformulär som ska gås igenom med medarbetaren innan hemarbete tillåts.

– Är man som arbetsgivare orolig för medarbetares arbetsmiljö i hemmet har man möjlighet att besöka hemarbetsplatsen eller genom en webbkamera se hur det ser ut. Upplever man som chef att arbetsmiljön är bristfällig ska man inte godkänna att medarbetaren sitter hemma, säger Josefin Sjöblom.

Att låna ut utrustning till medarbetarna har underlättat, anser hon.

– Vi upplever att det har gett oss bättre kontroll av att vi faktiskt har en bra fysisk arbetsmiljö hemma. Kanske kan man säkerställa att arbetsmiljön är god ändå genom de här kontrollerna, men då lägger man ju ansvaret på medarbetaren.

På MSB, där de anställda själva får ordna med eventuell extra utrustning till hemarbetsplatsen, följs arbetsmiljön på hemarbetsplatsen upp på utvecklingssamtal, säger HR-chefen Cathrin Dalmo.

– Det är en given fråga om man distansarbetar, vi tar en diskussion där.

Hon tillägger att det inte går att säga vad som kommer att gälla i framtiden.

– Men här och nu talar vi om prioriteringar, och förutom verksamheten gäller det gruppen och individen. Alla behov är viktiga, men vi sätter gruppens behov före individens. Många gånger behöver man vara på arbetsplatsen för att skapa effektiva team och psykologisk trygghet. Jag vill påstå att vi jobbar mycket med arbetsmiljön, och då inte bara utifrån frågan om skärmar, säger Cathrin Dalmo.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA