Sida påtalar att man gav mannens arbetsplatsombud ett skriftligt besked om att provanställningen avslutats, och att detta sedan vidarebefordrades till mannen. "Det är inte tillräckligt att myndigheten lämnar beskedet till en tredje part och sedan hoppas på att det kommer den anställde till del", säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist till Publikt.
Bild: Malin Hansson
Sida påtalar att man gav mannens arbetsplatsombud ett skriftligt besked om att provanställningen avslutats, och att detta sedan vidarebefordrades till mannen. "Det är inte tillräckligt att myndigheten lämnar beskedet till en tredje part och sedan hoppas på att det kommer den anställde till del", säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist till Publikt.

Sida stäms i tvist om avslutad provanställning

SIDA2020-05-15

När en provanställd på Sida inte fick fortsätta gav arbetsgivaren mannen inget formellt skriftligt besked, enligt STs förbundsjurist Joakim Lindqvist. Nu stämmer ST staten i Arbetsdomstolen, AD, och kräver att uppsägningen ska ogiltigförklaras och att mannen ska få skadestånd.

Mannen provanställdes på Sida i början av september 2019 och enligt den stämningsansökan som ST nu lämnat in till Arbetsdomstolen, AD, trivdes han ”som fisken i vattnet”. Strax innan jul blev han dock inkallad på chefens rum där han fick kritik för hur han skötte sitt jobb.

Några månader senare, när mannen var hemma för vård av barn, ringde chefen upp och meddelade att provanställningen skulle avslutas i början av mars – utan att övergå i en tillsvidareanställning.

Det enda mannen fick efter det var ett mejl från chefen där denne förklarade att mannen skulle lämna in sin dator och passerkort. Däremot fick han aldrig något formellt skriftligt beslut, som myndigheter enligt lagen om offentlig anställning är skyldiga att ge när det gäller provanställningar, skriver STs förbundsjurist Joakim Lindqvist i stämningsansökan.

– Syftet med det är att det ska vara ordning och reda inom staten så att man ska undvika onödiga tvister. För att uppnå det syftet måste man ställa vissa krav på nivån på den här skriftligheten, säger han till Publikt.

Arbetsgivaren hänvisar enligt tvisteprotokollet till att det mejl som chefen skickade till den provanställde mannen ska ses som ett skriftligt beslut på att anställningen skulle avslutas.

Det motsätter sig ST eftersom man menar att mejlet, som Publikt har tagit del av, är så allmänt skrivet att det inte kan anses vara ett ”formellt besked att anställningen upphör”, hävdar man i stämningsansökan.

Arbetsgivaren påtalar också att man gav mannens arbetsplatsombud ett skriftligt besked, och att detta sedan vidarebefordrades till mannen. Men dessa har han inte fått, uppger ST.

– Man måste också ställa krav på själva förfarandet. Det är inte tillräckligt att myndigheten lämnar beskedet till en tredje part och sedan hoppas på att det kommer den anställde till del, säger Joakim Lindqvist.

Det skriftliga besked som arbetsgivaren hänvisar till är också daterat efter mejlet, påpekar ST för AD. Förbundet påtalar också att dokumentet är underskrivet av en annan chef inom Sida. Det gör att man ifrågasätter om den chef som gav beskedet till mannen från början har ”behörighet och befogenhet att avsluta provanställningar”.

I ett mejl till Publikt skriver Sidas bemanningschef Johan Hansson att man anser sig ha meddelat mannen skriftligt. Att beskedet överlämnades till arbetsplatsombudet beror på att man inte lyckades få tag på mannen.

”Vi försökte på alla sätt komma i kontakt med medarbetaren för att skriftligt meddela honom och detta bedömde vi var det säkraste sättet för medarbetaren att få beskedet eftersom arbetsplatsombudet och medarbetaren stod i kontakt med varandra”, skriver han.

Han skriver också att den chef som gav besked om att avsluta mannens provanställning har behörigheten att göra det. Anledningen till att Sida valde att avsluta mannens provanställning vill han inte kommentera, uppger Johan Hansson i mejlet.

Enligt STs förbundsjurist Joakim Lindqvist vill medlemmen jobba kvar inom Sida. ST yrkar därför i första hand på att avslutandet av mannens provanställning ska ogiltigförklaras, och att han ska få rätt till utebliven lön.

Om AD går emot STs linje och anser att mannen skilts från sin provanställning blir det i så fall en fråga om när i tiden det har skett, säger Joakim Lindqvist.

– Är det efter det att provanställningen ska ha löpt ut får vi anse att lagen om anställningsskydd, las, är tillämpbar och att det då kan bli fråga om ett skadestånd, säger Joakim Lindqvist.

I så fall yrkar ST i sin stämningsansökan på att mannen ska få ett skadestånd på 150 000 kronor.

Joakim Lindqvist anser att utgången i fallet har betydelse för framtiden.

– Skulle domstolen inte se strängt på de här formella kraven är det risk för att det öppnar upp för fler osäkra situationer. Därför vill vi testa var gränsen går för hur lågt ställda krav man kan ha på myndigheter när det gäller det skriftliga förfarandet, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA