Bild: Niclas Fasth/Sjöfartsverket

Sjöfartsverket föreslås bli förvaltningsmyndighet

SJÖFARTSVERKET2023-02-16

Statskontoret har haft regeringens uppdrag att utreda Sjöfartsverkets verksamhet och finansiering. I rapporten till regeringen skriver myndigheten att Sjöfartsverket, som nu är ett affärsverk, bör bli en renodlad förvaltningsmyndighet.

Sjöfartsverket är ett affärsverk, men affärsverk är ingen reglerad verksamhetsform, konstaterar Statskontoret i ett pressmeddelande. Affärsverken är egentligen förvaltningsmyndigheter med i huvudsak samma ekonomiadministrativa regelverk som vanliga förvaltningsmyndigheter har. Det gäller utöver Sjöfartsverket också Luftfartsverket och Svenska kraftnät. Enligt rapporten bör regeringen se över affärsverksformen mer generellt, även för övriga affärsverk.

För Sjöfartsverkets del har de ekonomiska målen inte varit styrande för myndigheten under den senaste tioårsperioden, konstaterar Statskontoret. Sjöfartsverkets verksamhet är till stor del förordningsstyrd, vilket bland annat innebär att myndigheten har begränsade möjligheter att bedriva affärer.

Affärsverksformen försvårar enligt rapporten regeringens finansiella styrning. Den medför bland annat sämre kontroll över och insyn i verksamheten. Dessutom har affärsverksformen bidragit till oklarheter inom myndigheten gällande Sjöfartsverkets roll och uppgift, skriver Statskontoret.

Statskontorets slutsats är att Sjöfartsverket på sikt bör följa samma regelverk som vanliga förvaltningsmyndigheter och vara en förvaltningsmyndighet som leds av en styrelse och som i huvudsak finansieras via avgifter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA