Finansieringen av Sjöfartsverket ses över

SJÖFARTSVERKET2022-01-31

Statskontoret får i uppdrag att se över Sjöfartsverket avgiftsfinansiering och utvärdera alternativa lösningar. Enligt regeringen är målet en mer effektiv styrning mot transport- och klimatpolitiska mål.

Över 70 procent av Sjöfartsverkets verksamhet finansieras i nuläget genom avgifter från handelssjöfarten. Det handlar bland annat om avgifter för farleder och lotsar, som betalas av rederier. Anslagen från statsbudgeten står för ungefär 10 procent av intäkterna.

Affärsverket har på senare år haft en svår ekonomisk situation och tvingats höja avgifterna för att få ihop kalkylen, något som Publikt tidigare har rapporterat om. Sjöfarten har också drabbats hårt av pandemin.

Det finns farhågor om att högre avgifter i sin tur leder till att andra transportslag väljs före sjöfarten och politiker från flera partier har argumenterat för att finansieringen av verksamheten behöver förändras.

Regeringen har tidigare uttryckt att finansieringen av Sjöfartsverket bör ses över, dels för att stärka sjöfartens konkurrenskraft, dels för att skapa bättre förutsättningar att styra verksamheten mot fossilfrihet.

Nu får Statskontoret regeringens uppdrag att se över hur Sjöfartsverket ska drivas och finansieras framöver. Utredningen ska både titta på hur verksamheten fungerar i dag och utvärdera alternativa lösningar.

Statskontoret ska också lämna förslag på hur Sjöfartsverket kan organiseras och finansieras på ett mer effektivt och långsiktigt sätt som ligger mer i linje med de klimat- och transportpolitiska målen.

Utredningen ska vara klar 15 februari nästa år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Sjöfartsverket
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA