Sju procent utan inkomst efter nekad sjukpenning

SOCIALFÖRSÄKRINGEN2023-05-23

Sju procent av dem som får avslag på ansökan om sjukpenning saknar inkomst efter avslaget, visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

Det finns enligt ISF många faktorer som ökar risken för att sakna inkomst, men den största risken löper personer som inte har arbetat på länge på grund av sjukdom eller arbetslöshet. Män och unga löper allmänt sett högre risk än andra grupper.

I rapporten redovisar ISF vilka som drabbas av avslag på sjukpenningansökan, vad som ökar risken för att sakna inkomst och om de berörda har vänt sig till Arbetsförmedlingen eller inte. Av de 51 119 som fått avslag under den studerade perioden saknade totalt 3 690 personer inkomst.

Kvinnor är enligt ISF överrepresenterade både bland dem som får sjukpenning och bland dem som får avslag, men män löper högre risk än kvinnor att sakna inkomst efter avslaget. Andra riskfaktorer är att ha varit inskriven länge hos Arbetsförmedlingen och att ha haft sjukpenning i flera år vid avslaget. Unga personer löper också högre risk att sakna inkomst än äldre.

”Unga och personer som inte har arbetat på länge riskerar att inte uppfylla villkor för att få arbetslöshetsersättning och de kan också ha sämre förutsättningar att få jobb”, konstaterar projektledaren Hanna Westgård i ett pressmeddelande.

Knappt hälften av dem som saknar inkomst efter avslaget skriver inte in sig hos Arbetsförmedlingen, trots att det är en förutsättning för att få rätt till ersättningar och stöd vid omställning. Det finns också en grupp som skriver in sig hos Arbetsförmedlingen, men som av myndigheten bedöms inte kunna söka arbete. Män är överrepresenterade både bland dem som inte skriver in sig och bland dem som Arbetsförmedlingen bedömer inte kan söka arbete.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA