Sjukskrivningar fortsätter att öka

SJUKSKRIVNINGAR2016-02-29

I januari var sjukpenningtalet 10,5 dagar. Det är en dag mer än för ett år sedan och mer än fyra dagar mer än för fem år sedan. Det är framför allt bland kvinnor sjukskrivningarna ökar.

Sjukpenningtalet är Försäkringskassans viktigaste nyckeltal för sjukförsäkringen. Måttet visar hur många dagar under året den genomsnittlige personen har sjuk- eller rehabiliteringspenning vid sjukdom. Sjukpenningtalet har stigit oavbrutet sedan december 2010, då siffran var 6,0.

Sjukpenningtalet för kvinnor har ökat med 1,5 dagar det senaste året och var i januari 13,8 dagar. Bland män var sjukpenningtalet 7,3 dagar i januari, en ökning med 0,6 dagar. Därmed är kvinnors sjukpenningtal nästan dubbelt så stort som männens.

Ett annat nyckeltal för Försäkringskassan är ohälsotalet. I ohälsotalet ingår de som har sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. I januari var ohälsotalet 28 dagar, 33,8 dagar för kvinnor och 22,4 dagar för män. Kvinnors ohälsotal är därmed en halv gång högre än männens.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA