Sjukfrånvaron ökar trots regeringens mål

SOCIALFÖRSÄKRING2015-11-27

Trots regeringens mål om att sjukfrånvaron ska minska fortsätter den att öka i hög takt. Arbetsgivarna behöver kliva fram och ta sitt fysiska och psykosociala arbetsmiljöansvar på allvar, skriver Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler på Dagens Nyheters debattsida.

Regeringen har satt som mål att sjukpenningtalet ska vara högst nio dagar i slutet av 2020. I en ny rapport konstaterar Försäkringskassan att det inte finns några tecken på att nuvarande utveckling har brutits. I stället fortsätter sjukfrånvaron att öka i hög takt. Nu ligger sjukpenningtalet på 10,3 dagar och prognosen visar på ett sjukpenningtal på 13 dagar 2020, enligt myndigheten.

Utgifterna för sjukpenning har ökat med 16 miljarder kronor sedan 2010. Prognosen är att de kommer öka med ytterligare 4,5 miljarder kronor fram till 2016.

”Vi måste vända utvecklingen – för samhällets skull, men också för individens. All tillgänglig forskning pekar också på att arbetet är en av de viktigaste faktorerna för bra hälsa och god livskvalitet”, skriver Ann-Marie Begler och Lars-Åke Brattlund, avdelningschef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan på Dagens Nyheters debattsida.

I rapporten konstaterar Försäkringskassan att det är möjligt för myndigheten att påverka sjukfallens längd genom att utveckla sitt arbetssätt, men att inflödet av nya fall påverkas av faktorer som till stor del ligger utanför Försäkringskassans kontroll.

I stället måste arbetsgivarna ta sitt fysiska och psykosociala arbetsmiljöansvar på allvar, skriver Ann-Marie Begler och Lars-Åke Brattlund i debattartikeln:

”De har unika möjligheter att fånga tidiga tecken på ohälsa och vidta åtgärder för att undvika sjukskrivning helt och hållet. Om den anställde trots detta blir sjukskriven, behöver man redan från början skapa hållbara förutsättningar för att just den personen ska kunna komma tillbaka till jobbet”.

Artikelförfattarna ger också en känga till läkarkåren, som behöver bli mer ansvarstagande och agera med större samsyn. De anser att läkarna behöver enas om när sjukskrivning är en lämplig behandling och när det inte är det.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA