Bild: Kriminalvården

Skänninge får 136 nya anstaltsplatser i vår

KRIMINALVÅRDEN2023-02-22

Skänningeanstalten i Östergötland blir en av Kriminalvårdens största anstalter när 136 nya platser tas i bruk under våren. Kriminalvården räknar med att ett hundratal personer behöver nyrekryteras.

Under tisdagen invigde Skänningeanstalten de nya typhusen. De hus som nu invigts inrymmer enligt ett pressmeddelande 48 ordinarie platser, som med dubbelbeläggning kan ge utrymme för 68 intagna. Från 1 mars kommer anstalten att ta emot intagna som ska avtjäna sina straff. I maj kommer nästa nybygge att öppna, med plats för ytterligare 68 intagna.

”Det vi inviger här idag ska möjliggöra ett gott återfallsförebyggande arbete. Ändamålsenliga lokaler är en del i det, för de intagna, men också för personalen”, sade Kriminalvårdens ekonomi- och fastighetsdirektör Björn Myrberg i sitt invigningstal.

I och med utbyggnaden kommer klass 2-anstalten i Skänninge i Mjölby kommun att bli en av landets största anstalter, både sett till ytan och till platskapaciteten på 372 platser. Anstalten kommer enligt pressmeddelandet att öka bemanningen från 230 till 330 årsarbetare. Rekryteringen har redan inletts.

”Nu väntar en omställningsprocess, både för klienterna och våra medarbetare som ska arbeta i nya och större lokaler. Vi lär av varandra och växer tillsammans”, konstaterade anstaltschefen Emil Ahlquist i samband med invigningen.

Typhus i Kriminalvården

Typhus är en standardiserad byggnadstyp som fungerar som modell för kommande anstaltshus. Typhusen är utvecklade av Kriminalvården tillsammans med Specialfastigheter. Genom att använda samma ritningar och dra nytta av tidigare erfarenheter i byggprocessen blir det kostnadseffektivt och produktionstiden kommer att kunna kortas för varje hus. Inredningen i huset är till stora delar producerad av intagna i Kriminalvården.

Källa: Kriminalvården

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.