Skyddet för forskningsdata ska granskas

HÖGSKOLAN2023-01-10

Riksrevisionen ska granska hur landets lärosäten skyddar forskningsdata. Granskningen initieras efter att Säkerhetspolisen varnat för att risken för spioneri mot universitet och högskolor har ökat.

Riksrevisionen konstaterar i ett pressmeddelande att Sverige lägger omfattande resurser på forskning. Samtidigt varnar Säkerhetspolisen, Säpo, för ökad underrättelseverksamhet mot svenska universitet och högskolor och för att värdefulla forskningsresultat stjäls, bland annat av främmande makt. Därför har Riksrevisionen beslutat om en granskning av lärosätenas skydd av forskningsdata.

”Att arbeta med säkerhetsfrågor i en miljö som också är beroende av öppenhet och internationella utbyten kräver kunskap och riskmedvetenhet som inte alltid är självklar i den akademiska världen”, betonar riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Universitet och högskolor har ofta stora mängder forskningsdata, och det kan handla om information som kan behöva skyddas, skriver Riksrevisionen. Det kan gälla uppgifter om innovationer, företagshemligheter, säkerhet eller personuppgifter.

Enligt pressmeddelandet har regeringen noterat att aktörer från andra länder visar ett otillbörligt intresse för svensk forskning och innovation. Målet med angreppen ska bland annat vara att stjäla kunskap och gynna den egna konkurrenskraften.

Underrättelseverksamheten mot universitet och högskolor har enligt Säpo intensifierats på senare tid. Den information och kunskap som externa aktörer årligen skaffar sig tillgång till värderas till höga belopp och mörkertalet bedöms vara stort.

Enligt Riksrevisionen finns flera indikationer på att universitets- och högskolesektorn har ett eftersatt informationssäkerhetsarbete. I pressmeddelandet pekar myndigheten på en undersökning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som visat att svenska lärosätens informationssäkerhetsarbete generellt befinner sig på en låg nivå. Kunskaperna om vad som är skyddsvärt är dessutom bristfälliga, enligt Säpo.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA