Kriminalvårdens tolkning av ett nytt kollektivavtal gör att det blir mer nattarbete och nästan halverad vila för personalen som hanterar utrikestransporter, enligt skyddsombudet Thomas Petersen.
Bild: Kriminalvården
Kriminalvårdens tolkning av ett nytt kollektivavtal gör att det blir mer nattarbete och nästan halverad vila för personalen som hanterar utrikestransporter, enligt skyddsombudet Thomas Petersen.

Skyddsombud kritiskt till förkortad vila

KRIMINALVÅRDEN2019-09-25
Personalen på nationella transportenheten utrikes vid Kriminalvården har fått förkortad vila och mer nattarbete i och med ett nytt kollektivavtal, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket. ”Vi skyddsombud har haft att hantera ett mindre bra avtal”, säger skyddsombudet Thomas Petersen till Publikt. Nu ska facket och arbetsgivaren utvärdera situationen.

Det nya kollektivavtalet vid Kriminalvårdens nationella transportenhet utrikes, NTE utrikes, började gälla 6 maj i år. Några veckor innan dess kallade skyddsorganisationen vid enheten till sig Arbetsmiljöverket.

– Vi ansåg att det nya avtalet som skulle träda i kraft inte var bra för oss, för det tar inte tillvara vår arbetsmiljö, säger skyddsombudet Thomas Petersen till Publikt.

Efter Arbetsmiljöverkets inspektion i slutet av april fick Kriminalvården till 2 november på sig att göra en riskbedömning över hur personalens hälsa påverkas av arbetstiden. Utifrån den ska en handlingsplan för att åtgärda eventuella risker upprättas, annars väntar vite på 100 000 kronor.

Men för Thomas Petersen är situationen mer akut än så, med ohälsa och ökad sjukfrånvaro bland personalen. Han menar att arbetsgivarens tolkning av avtalet gör att vilan nästan halverats för personalen vid NTE utrikes. Dessutom har det blivit mer nattarbete, enligt Thomas Petersen. Därför lämnade han in en ansökan om skyddsstopp i mitten av september.

Arbetsmiljöverket har dock beslutat att avslå den, med hänvisning till att man avvaktar den pågående riskbedömningen.

Thomas Petersen är kritisk till att facket har gått med på det nya kollektivavtalet.

– Jag upplever att ST lokalt håller med oss, men centralt händer det ingenting. Åtminstone så som vi på golvet upplever det, säger han.

Bakgrunden är det lokala avtal som sedan i maj reglerar bland annat lön och arbetstid för personalen på nationella transportenheten, och därmed även på NTE utrikes. Avtalet är tecknat mellan arbetsgivaren, ST, Seko och Saco-S.

Det tidigare avtalet, som gällt sedan mitten av 1990-talet, sades upp av ST förra året. När ST och arbetsgivaren förhandlat klart om ett nytt vägrade Seko och Saco-S att skriva på med hänvisning till att det skulle innebära lönesänkningar och obetald arbetstid för medlemmarna.

Efter en tid kunde avtalet omförhandlas, och samtliga parter skrev på det nya avtalet som gäller nu. Förändringarna innebär i stora drag en mer flexibel arbetstidsmodell, vilket Thomas Petersen menar har slagit snett mot den personal som jobbar med utrikestransporter.

Joachim Danielsson, styrelseledamot vid ST inom Kriminalvården, hänvisar till att parterna är överens om att det nya avtalet ska utvärderas vid flera tidpunkter.

Den första utvärderingen ska ske efter sex månader och förväntas vara klar till årsskiftet. Det kan eventuellt leda till att avtalet förändras eller tydliggörs, förklarar han.

– Att de som står direkt i verkligheten kan uppleva att det borde ske snabbare har jag all respekt för. Samtidigt har vi kommit överens om att det ska ske en utvärdering efter sex månader. Jag tycker att det är en rimlig tid för att reda ut vad som funkar och inte, säger Joachim Danielsson.

Hans uppfattning är dock att Kriminalvården i vissa fall har valt att tillämpa det nya avtalet på ett sätt som det inte var tänkt att tillämpas, när det gäller NTE utrikes.

– Ett av de områden där vi anser att det har blivit en felaktig tillämpning i en del ärenden är hur vilan tas ut på plats inom den vilotidsöverenskommelse som vi har träffat, säger Joachim Danielsson.

Det finns också exempel på hur nattvila har förkortats, enligt honom. Facket avvaktar dock höstens utvärdering innan eventuella åtgärder vidtas, poängterar Joachim Danielsson.

– I den yttersta förlängningen står det varje part fritt att säga upp avtalet. Det är något man alltid ska ha med sig in i diskussionerna, säger han.

Eva Qvarnström, sektionschef på NTE utrikes, framhåller att Kriminalvården följer kollektivavtalet. Även hon framhäver den kommande utvärderingen av avtalet samt den riskbedömning som pågår.

När det gäller minskad vilotid och längre arbetspass hänvisar hon också där till att gällande avtal följs, och hon framhåller att Arbetsmiljöverket har hävt skyddsstoppet.

– Men det är klart att om vi har fått ett skyddsombudsstopp så visar det på någonting, och vi tar det på största allvar. Det är också därför som vi gör den här riskinventeringen, säger Eva Qvarnström.

Hennes uppfattning är dock att sjukfrånvaron har sjunkit den senaste tiden, från att ha ökat under en period efter att det nya kollektivavtalet började gälla.

Under tiden som facket och arbetsgivaren inväntar utvärderingen av kollektivavtalet och riskbedömningen blir personalen alltmer frustrerad, enligt skyddsombudet Thomas Petersen.

– Min närmaste chef säger att de följer avtalet. Chefen över chefen säger att de följer avtalet och skyller på huvudkontorets jurister, som säger att det här ska hanteras lokalt. De skjuter arbetsmiljöansvaret på varandra, säger Thomas Petersen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.