Skyddsombudet Thomas Petersen varnade redan innan avtalet trädde i kraft i maj 2019 för att det skulle leda till ohälsa bland personalen. Nu har ST sagt upp avtalet. ”Folk ringer och gråter för att de inte orkar jobba”, säger Thomas Petersen till Publikt.
Bild: Kriminalvården
Skyddsombudet Thomas Petersen varnade redan innan avtalet trädde i kraft i maj 2019 för att det skulle leda till ohälsa bland personalen. Nu har ST sagt upp avtalet. ”Folk ringer och gråter för att de inte orkar jobba”, säger Thomas Petersen till Publikt.

ST inom Kriminalvården säger upp avtal

KRIMINALVÅRDEN2019-12-20

Under hösten har skyddsombud larmat om att ett nytt kollektivavtal lett till ohälsa för personalen på nationella transportenheten utrikes vid Kriminalvården. Efter resultatlösa försök till omförhandling har ST nu sagt upp avtalet. Alla fackliga organisationer inom Kriminalvården har också sagt upp samverkansavtalet med arbetsgivaren.

När det nya kollektivavtalet vid Kriminalvårdens nationella transportenhet utrikes, NTE utrikes, började gälla 6 maj 2019 hade skyddsorganisationen redan larmat Arbetsmiljöverket.

Som Publikt tidigare har skrivit om varnade skyddsombudet Thomas Petersen redan då för att avtalet skulle leda till kortare vila och mer nattarbete, vilket i sin tur skulle riskera att gå ut över personalens hälsa.

ST kom överens med arbetsgivaren om att avtalet skulle utvärderas efter sex månader. När det nu är gjort har man valt att säga upp avtalet. Seko har tidigare gjort detsamma.

– Folk ringer och gråter för att de inte orkar jobba. Det har tyvärr gått så långt att ett uppsagt avtal är bättre än det avtal som är. Arbetsgivaren ger inte utrymme för återhämtning, säger Thomas Petersen till Publikt.

Enligt honom har arbetsgivaren tolkat avtalet för snävt. Därför är det positivt att ST nu har sagt upp det, eftersom parterna behöver sätta sig vid förhandlingsbordet för att komma överens om något annat.

– Det var ett arbetsgivarvänligt avtal som dessutom har tolkats snävt från arbetsgivarens sida, och som har drabbats oss väldigt hårt, säger Tomas Petersen.

STs förhandlingsansvarige, Joachim Danielsson, anser att avtalet som ST skrev på i grund och botten var bra. Problemet är att arbetsgivaren inte har tillämpat det på ett sätt som är förenligt med partsavsikterna, enligt honom.

– Det hade behövt kompletteras med en skrivning som tydliggör hur man ska använda sig av de olika arbetstidsmodellerna. Vi nådde inte dit vilket gjorde att vi känner att vi inte kom vidare, säger han till Publikt.

Joachim Danielsson ångrar inte att facket skrev på avtalet, utan poängterar att det hade fungerat om det hade tillämpats annorlunda av arbetsgivaren. Hans förhoppning är att det blir förhandlingar med arbetsgivaren om ett nytt kollektivavtal efter nyår. Där strävar han efter att få till partsgemensamma skrivningar som tar höjd för det nödvändiga när det gäller vila och arbetstid.

– Vi har få verktyg i påverkansprocessen, ett av dem är att vi kan säga upp avtalet. Vi måste ta det ansvar som vi kan för att hitta lösningar, säger Joachim Danielsson.

Från arbetsgivarsidan menar man att avtalet har tillämpats som det var tänkt. Enligt Kriminalvårdens förhandlingschef Ola Nilsson har även vissa otydligheter i avtalet justerats.

– Det kan ha skett enstaka fel för enstaka uppdrag avseende exempelvis vila, men det som tillämpas är det som avtalet ger uttryck för, säger han till Publikt.

Enligt Ola Nilsson är det olyckligt att ST har valt att säga upp avtalet, men han påpekar att det fortfarande gäller på kort sikt. På längre sikt behövs en hållbar lösning, menar han.

– Vi överväger fortfarande hur vi ska ta oss an detta på bästa sätt. Vi har ännu inte något nytt datum för förhandling men vi kommer att återkomma till ST i frågan efter helgerna, säger Ola Nilsson.

I dag har även ST, Seko och Saco-S gemensamt sagt upp samverkansavtalet med arbetsgivaren. Enligt Per Sunneborn, ordförande för ST inom Kriminalvården, är uppsägningen ett resultat av förhandlingar som pågått under ett par års tid.

Anledningen är att arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att se till att personalen har möjlighet att delta på arbetsplatsträffar under arbetstid.

– Samverkan bygger på arbetsplatsträffar och vi är en dygnet- och året-runt-verksamhet. Vi anser att alla våra medarbetare ska ges möjlighet att delta på de här träffarna på betald arbetstid. Nu bjuder man in till frivilliga träffar, vilket gör att många inte kommer på sina lediga dagar. Och det kan jag förstå, säger Per Sunneborn.

Det har också varit problem med utvecklingssamtalen, som ligger till grund för lönesättning, enligt Per Sunneborn. I vissa fall har utvecklingssamtalen uteblivit, och i vissa fall har personalen inte fått tillräckligt med tid för att förbereda sig, enligt honom.

– Jag utgår ifrån att det blir förhandlingar om att teckna ett nytt samverkansavtal inom kort. Det här är grundpelare, ska man ha samverkan måste man tänka samverkan hela vägen, säger Per Sunneborn.

Samverkansavtalet har en uppsägningstid på tre månader.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA