Annons:
Kriminalvårdens tolkning av ett nytt kollektivavtal gör att det blir mer nattarbete och nästan halverad vila för personalen som hanterar utrikestransporter, enligt skyddsombudet Thomas Petersen.Bild:Kriminalvården
KRIMINALVÅRDEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Skyddsombud kritiskt till förkortad vila

Personalen på nationella transportenheten utrikes vid Kriminalvården har fått förkortad vila och mer nattarbete i och med ett nytt kollektivavtal, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket. ”Vi skyddsombud har haft att hantera ett mindre bra avtal”, säger skyddsombudet Thomas Petersen till Publikt. Nu ska facket och arbetsgivaren utvärdera situationen.

Det nya kollektivavtalet vid Kriminalvårdens nationella transportenhet utrikes, NTE utrikes, började gälla 6 maj i år. Några veckor innan dess kallade skyddsorganisationen vid enheten till sig Arbetsmiljöverket.

– Vi ansåg att det nya avtalet som skulle träda i kraft inte var bra för oss, för det tar inte tillvara vår arbetsmiljö, säger skyddsombudet Thomas Petersen till Publikt.

Efter Arbetsmiljöverkets inspektion i slutet av april fick Kriminalvården till 2 november på sig att göra en riskbedömning över hur personalens hälsa påverkas av arbetstiden. Utifrån den ska en handlingsplan för att åtgärda eventuella risker upprättas, annars väntar vite på 100 000 kronor.

Men för Thomas Petersen är situationen mer akut än så, med ohälsa och ökad sjukfrånvaro bland personalen. Han menar att arbetsgivarens tolkning av avtalet gör att vilan nästan halverats för personalen vid NTE utrikes. Dessutom har det blivit mer nattarbete, enligt Thomas Petersen. Därför lämnade han in en ansökan om skyddsstopp i mitten av september.

Arbetsmiljöverket har dock beslutat att avslå den, med hänvisning till att man avvaktar den pågående riskbedömningen.

Thomas Petersen är kritisk till att facket har gått med på det nya kollektivavtalet.

– Jag upplever att ST lokalt håller med oss, men centralt händer det ingenting. Åtminstone så som vi på golvet upplever det, säger han.

Bakgrunden är det lokala avtal som sedan i maj reglerar bland annat lön och arbetstid för personalen på nationella transportenheten, och därmed även på NTE utrikes. Avtalet är tecknat mellan arbetsgivaren, ST, Seko och Saco-S.

Det tidigare avtalet, som gällt sedan mitten av 1990-talet, sades upp av ST förra året. När ST och arbetsgivaren förhandlat klart om ett nytt vägrade Seko och Saco-S att skriva på med hänvisning till att det skulle innebära lönesänkningar och obetald arbetstid för medlemmarna.

Efter en tid kunde avtalet omförhandlas, och samtliga parter skrev på det nya avtalet som gäller nu. Förändringarna innebär i stora drag en mer flexibel arbetstidsmodell, vilket Thomas Petersen menar har slagit snett mot den personal som jobbar med utrikestransporter.

Joachim Danielsson, styrelseledamot vid ST inom Kriminalvården, hänvisar till att parterna är överens om att det nya avtalet ska utvärderas vid flera tidpunkter.

Den första utvärderingen ska ske efter sex månader och förväntas vara klar till årsskiftet. Det kan eventuellt leda till att avtalet förändras eller tydliggörs, förklarar han.

– Att de som står direkt i verkligheten kan uppleva att det borde ske snabbare har jag all respekt för. Samtidigt har vi kommit överens om att det ska ske en utvärdering efter sex månader. Jag tycker att det är en rimlig tid för att reda ut vad som funkar och inte, säger Joachim Danielsson.

Hans uppfattning är dock att Kriminalvården i vissa fall har valt att tillämpa det nya avtalet på ett sätt som det inte var tänkt att tillämpas, när det gäller NTE utrikes.

– Ett av de områden där vi anser att det har blivit en felaktig tillämpning i en del ärenden är hur vilan tas ut på plats inom den vilotidsöverenskommelse som vi har träffat, säger Joachim Danielsson.

Det finns också exempel på hur nattvila har förkortats, enligt honom. Facket avvaktar dock höstens utvärdering innan eventuella åtgärder vidtas, poängterar Joachim Danielsson.

– I den yttersta förlängningen står det varje part fritt att säga upp avtalet. Det är något man alltid ska ha med sig in i diskussionerna, säger han.

Eva Qvarnström, sektionschef på NTE utrikes, framhåller att Kriminalvården följer kollektivavtalet. Även hon framhäver den kommande utvärderingen av avtalet samt den riskbedömning som pågår.

När det gäller minskad vilotid och längre arbetspass hänvisar hon också där till att gällande avtal följs, och hon framhåller att Arbetsmiljöverket har hävt skyddsstoppet.

– Men det är klart att om vi har fått ett skyddsombudsstopp så visar det på någonting, och vi tar det på största allvar. Det är också därför som vi gör den här riskinventeringen, säger Eva Qvarnström.

Hennes uppfattning är dock att sjukfrånvaron har sjunkit den senaste tiden, från att ha ökat under en period efter att det nya kollektivavtalet började gälla.

Under tiden som facket och arbetsgivaren inväntar utvärderingen av kollektivavtalet och riskbedömningen blir personalen alltmer frustrerad, enligt skyddsombudet Thomas Petersen.

– Min närmaste chef säger att de följer avtalet. Chefen över chefen säger att de följer avtalet och skyller på huvudkontorets jurister, som säger att det här ska hanteras lokalt. De skjuter arbetsmiljöansvaret på varandra, säger Thomas Petersen.

Bli den första att tycka till!
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.