Annons:
Kriminalvårdens tolkning av ett nytt kollektivavtal gör att det blir mer nattarbete och nästan halverad vila för personalen som hanterar utrikestransporter, enligt skyddsombudet Thomas Petersen.Bild:Kriminalvården
KRIMINALVÅRDEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Skyddsombud kritiskt till förkortad vila

Personalen på nationella transportenheten utrikes vid Kriminalvården har fått förkortad vila och mer nattarbete i och med ett nytt kollektivavtal, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket. ”Vi skyddsombud har haft att hantera ett mindre bra avtal”, säger skyddsombudet Thomas Petersen till Publikt. Nu ska facket och arbetsgivaren utvärdera situationen.

Det nya kollektivavtalet vid Kriminalvårdens nationella transportenhet utrikes, NTE utrikes, började gälla 6 maj i år. Några veckor innan dess kallade skyddsorganisationen vid enheten till sig Arbetsmiljöverket.

– Vi ansåg att det nya avtalet som skulle träda i kraft inte var bra för oss, för det tar inte tillvara vår arbetsmiljö, säger skyddsombudet Thomas Petersen till Publikt.

Efter Arbetsmiljöverkets inspektion i slutet av april fick Kriminalvården till 2 november på sig att göra en riskbedömning över hur personalens hälsa påverkas av arbetstiden. Utifrån den ska en handlingsplan för att åtgärda eventuella risker upprättas, annars väntar vite på 100 000 kronor.

Men för Thomas Petersen är situationen mer akut än så, med ohälsa och ökad sjukfrånvaro bland personalen. Han menar att arbetsgivarens tolkning av avtalet gör att vilan nästan halverats för personalen vid NTE utrikes. Dessutom har det blivit mer nattarbete, enligt Thomas Petersen. Därför lämnade han in en ansökan om skyddsstopp i mitten av september.

Arbetsmiljöverket har dock beslutat att avslå den, med hänvisning till att man avvaktar den pågående riskbedömningen.

Thomas Petersen är kritisk till att facket har gått med på det nya kollektivavtalet.

– Jag upplever att ST lokalt håller med oss, men centralt händer det ingenting. Åtminstone så som vi på golvet upplever det, säger han.

Bakgrunden är det lokala avtal som sedan i maj reglerar bland annat lön och arbetstid för personalen på nationella transportenheten, och därmed även på NTE utrikes. Avtalet är tecknat mellan arbetsgivaren, ST, Seko och Saco-S.

Det tidigare avtalet, som gällt sedan mitten av 1990-talet, sades upp av ST förra året. När ST och arbetsgivaren förhandlat klart om ett nytt vägrade Seko och Saco-S att skriva på med hänvisning till att det skulle innebära lönesänkningar och obetald arbetstid för medlemmarna.

Efter en tid kunde avtalet omförhandlas, och samtliga parter skrev på det nya avtalet som gäller nu. Förändringarna innebär i stora drag en mer flexibel arbetstidsmodell, vilket Thomas Petersen menar har slagit snett mot den personal som jobbar med utrikestransporter.

Joachim Danielsson, styrelseledamot vid ST inom Kriminalvården, hänvisar till att parterna är överens om att det nya avtalet ska utvärderas vid flera tidpunkter.

Den första utvärderingen ska ske efter sex månader och förväntas vara klar till årsskiftet. Det kan eventuellt leda till att avtalet förändras eller tydliggörs, förklarar han.

– Att de som står direkt i verkligheten kan uppleva att det borde ske snabbare har jag all respekt för. Samtidigt har vi kommit överens om att det ska ske en utvärdering efter sex månader. Jag tycker att det är en rimlig tid för att reda ut vad som funkar och inte, säger Joachim Danielsson.

Hans uppfattning är dock att Kriminalvården i vissa fall har valt att tillämpa det nya avtalet på ett sätt som det inte var tänkt att tillämpas, när det gäller NTE utrikes.

– Ett av de områden där vi anser att det har blivit en felaktig tillämpning i en del ärenden är hur vilan tas ut på plats inom den vilotidsöverenskommelse som vi har träffat, säger Joachim Danielsson.

Det finns också exempel på hur nattvila har förkortats, enligt honom. Facket avvaktar dock höstens utvärdering innan eventuella åtgärder vidtas, poängterar Joachim Danielsson.

– I den yttersta förlängningen står det varje part fritt att säga upp avtalet. Det är något man alltid ska ha med sig in i diskussionerna, säger han.

Eva Qvarnström, sektionschef på NTE utrikes, framhåller att Kriminalvården följer kollektivavtalet. Även hon framhäver den kommande utvärderingen av avtalet samt den riskbedömning som pågår.

När det gäller minskad vilotid och längre arbetspass hänvisar hon också där till att gällande avtal följs, och hon framhåller att Arbetsmiljöverket har hävt skyddsstoppet.

– Men det är klart att om vi har fått ett skyddsombudsstopp så visar det på någonting, och vi tar det på största allvar. Det är också därför som vi gör den här riskinventeringen, säger Eva Qvarnström.

Hennes uppfattning är dock att sjukfrånvaron har sjunkit den senaste tiden, från att ha ökat under en period efter att det nya kollektivavtalet började gälla.

Under tiden som facket och arbetsgivaren inväntar utvärderingen av kollektivavtalet och riskbedömningen blir personalen alltmer frustrerad, enligt skyddsombudet Thomas Petersen.

– Min närmaste chef säger att de följer avtalet. Chefen över chefen säger att de följer avtalet och skyller på huvudkontorets jurister, som säger att det här ska hanteras lokalt. De skjuter arbetsmiljöansvaret på varandra, säger Thomas Petersen.

Bli den första att tycka till!
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med året innan, konstaterar organisationen Sveriges museer.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
HögskolanNyhetI de flesta fall lönar det sig med en högskoleutbildning. Men vissa utbildningar ger mer i lönekuvertet än andra. Det visar en analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
DigitaliseringNyhetÖkad användning av artificiell intelligens, AI, kan skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande cirka 140 miljarder kronor per år, enligt en rapport från Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
ArbetsmarknadNyhetValidering är viktigt för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det är en av de slutsatser som dras i Valideringsdelegationens slutbetänkande till regeringen.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket varslar om uppsägning av 146 anställda i Skåne, Stockholms, Västerbottens, Västernorrlands och Östergötlands län. ”Jag tycker att det är olyckligt att varsla just nu, samtidigt som vi ska göra en stor omorganisation”, säger Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.
LantmäterietNyhetLantmäteriet har beslutat att ta bort möjligheten till friskvårdstimme och i stället höja friskvårdsersättningen. Både ST och Saco-S på myndigheten är kritiska till förändringen. I intranätets kommentarsfält rasar missnöjet, berättar anställda som Publikt varit i kontakt med.
ArbetsrättNyhetEU-kommissionen vill införa minimilöner i hela unionen. Inom den svenska fackföreningsrörelsen finns en stor oro för att planerna utgör ett hot mot den svenska modellen. Sverige skulle bli förlorare om de blir verklighet, anser TCO.
KriminalvårdenNyhetÄndrade regler kommer att innebära omfattande förändringar av Kriminalvårdens frivård. Villkorligt frigivna ska följas upp hårdare och fler drogtestas och få fotboja, skriver Dagens Nyheter.
DomstolarnaNyhet Domstolshandläggarna vid Värmlands tingsrätt har under flera år haft en dålig arbetsmiljö. Arbetsbelastningen är hög och många mår dåligt, enligt den anmälan som huvudskyddsombudet har gjort till Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetNär Arbetsmiljöverket flyttar sitt kontor från Stockholms innerstad till Solna krymper kontorsytan med mer än en tredjedel. ”Det är klart att det kan komma att påverka arbetsmiljön”, säger STs avdelningsordförande Marita Jonsson till Publikt.
KriminalvårdenNyhetRiksrevisionen har fått indikationer på att verksamheten vid Kriminalvårdens anstalter inte bedrivs på effektivast möjliga sätt, och har därför beslutat att inleda en granskning, skriver man i ett pressmeddelande. Anstalterna kostar cirka fem miljarder kronor per år.
PensionsmyndighetenNyhetPensionärernas riksorganisation, PRO, riktar skarp kritik mot de långa väntetiderna hos Pensionsmyndigheten. Den som söker bostadstillägg får vänta fem månader på besked, och ändringar tar ännu längre tid.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts till två års fängelse för vapenbrott. När mannen greps av polisen på allmän plats bar han skyddsväst och hade en skarpladdad pistol innanför byxlinningen. Den anställde har också anmälts till myndighetens personalansvarsnämnd.
KriminalvårdenNyhetEn anställd vid Kriminalvården ådrog sig allvarliga skador i samband med en övning i självförsvar på jobbet. Skadorna inträffade när instruktören skulle demonstrera hur man tar sig ur ett strypgrepp, rapporterar SVT.
SiSNyhetEn behandlingsassistent vid en av Statens institutionsstyrelses institutioner för vård av missbrukare åtalsanmäls av personalansvarsnämnden för brott mot tystnadsplikten. Den anställda ska ha lämnat sekretessbelagd information om en klient till dennes tidigare partner.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har förlängt hyresavtalen för åtta lokala kontor i avvaktan på en översyn av nedläggningsplanerna. Några av kontoren skulle redan ha stängts. Men det är inte klart att just dessa kontor får vara kvar på sikt, enligt myndighetens presstjänst.
Myndigheten för stöd till trossamfundNyhetPå nyårsafton avled Åke Göransson, chef för Myndigheten för stöd till trossamfund, i samband med en semesterresa till Rumänien. ”Vi sörjer en omtyckt och älskad chef”, säger Åsa E. Hole, ställföreträdande myndighetschef.
KRIMINALVÅRDENNyhetVid en personalfest inom Kriminalvården tog en manlig anställd två kvinnliga kolleger på baken och kysste den enas kind. Nu har myndighetens personalansvarsnämnd beslutat att han ska få löneavdrag.
SPÅRTRAFIKENNyhetSeko stämmer tågföretaget Arriva i Arbetsdomstolen för avskedandet av en tågvärd, som enligt företaget hotat en kollega med en brödkniv.
ÖppenhetNyhetI en departementspromemoria föreslås skärpta sekretessregler för statsanställda och deras tjänstepensioner. Det handlar om att skydda personliga uppgifter om drygt 1,1 miljoner enskilda personer.
ÖppenhetNyhetDen professor vid Göteborgs universitet som begärde att få ut kollegers e-post bröt inte mot lagen. Det konstaterar Justitiekanslern, JK, efter en anmälan, skriver Dagens Nyheter. JK har beslutat att lägga ner ärendet.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen, AD, sedan myndigheten avbrutit provanställningen för en man som varit föräldraledig under en del av anställningstiden.
Statens servicecenterNyhetRegeringen har uppdragit åt den särskilde utredaren Sven-Erik Österberg att utreda hur lokal statlig service ska utvecklas. Uppdraget omfattar både att lämna förslag på var nya kontor i Statens servicecenters regi bör lokaliseras och att analysera vilka myndigheter som bör komma med i kontorens serviceutbud.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder hösten har skyddsombud larmat om att ett nytt kollektivavtal lett till ohälsa för personalen på nationella transportenheten utrikes vid Kriminalvården. Efter resultatlösa försök till omförhandling har ST nu sagt upp avtalet. Alla fackliga organisationer inom Kriminalvården har också sagt upp samverkansavtalet med arbetsgivaren.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Pensionsmyndigheten för orimligt långa kötider i telefon. Trots myndighetens ansträngningar att minska väntetiderna har de inte blivit kortare, konstaterar JO.
KRIMINALVÅRDENNyhetDet fattas runt 600 platser på Kriminalvårdens anstalter och på en del håll delar intagna rum. Facket menar att den akuta platsbristen äventyrar säkerheten och arbetsmiljön för personalen. ”Kriminalvården står inför den största utmaningen i modern tid”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn till Publikt.
HögskolanNyhetEnligt regeringens regleringsbrev till universitet och högskolor ska arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätta de kommande åren, kunskapslyftet återställas och arbetet för hållbar utveckling intensifieras.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får i uppdrag att säkra en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet. ”Det finns personer som är i behov av fysiska möten och då ska Arbetsförmedlingen kunna tillhandahålla det, oavsett var i landet man bor”, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på dagens pressträff om myndighetens regleringsbrev för 2020.