Bild: Miguel Ramos

Spårvagnsförare blev påkörd – förlorade jobbet

SPÅRTRAFIKEN2023-01-17

En förare på Tvärbanan i Stockholm blev uppsagd av sin arbetsgivare, spårtrafikoperatören VR, efter att han kolliderat med en taxibil. Nu stämmer ST bolaget och vill att Arbetsdomstolen ogiltigförklarar uppsägningen.

I den stämningsansökan som Fackförbundet ST nyligen lämnat in till Arbetsdomstolen beskrivs hur det gick till när föraren på Tvärbanan i Stockholm i september förra året kolliderade med en taxibil i en korsning. Biltrafiken ska ha haft rött ljus, men taxibilen valde ändå att köra. Spårvagnsföraren bromsade när han insåg vad som höll på att hända, men det var inte tillräckligt och taxibilen krockade in i spårvagnens sida.

Efter olyckan hävdade arbetsgivaren VR att mannen, som även är fackligt förtroendevald för ST, brutit mot företagets interna föreskrifter genom att inte använda nödbromsen och valde därefter att säga upp honom.

STs förbundsjurist Joakim Lindqvist anser att arbetsgivarens agerande är upprörande.

– Det känns som att man använder en småsak som en undanflykt för att göra sig av med en arbetstagare som dessutom är fackligt aktiv. Jag ska inte säga att det är den egentliga orsaken, men det väcker i alla fall sådana tankar, säger han.

ST begär nu att uppsägningen ska ogiltigförklaras och att mannen ska få ett skadestånd på 200 000 kronor.

– Föraren blev själv utsatt för ett trafikbrott. Och på grund av det ska han bli av med jobbet. Redan där höjer man ju ögonbrynen. Det här med nödbromsen lever inte alls upp till den nivå av misskötsel eller klandervärt beteende som krävs för att säga upp honom, säger Joakim Lindqvist.

Efter händelsen gjorde arbetsgivaren en säkerhetsutredning som legat till grund för beslutet, men den har enligt Joakim Lindqvist stora brister.

– Den innehåller bara teoretiska beräkningar och uppskattningar. Man har till exempel inte gjort några mätningar alls på plats. Det tyder på att man inte hade något intresse för att reda ut vad som hänt, utan endast ville komma fram till resultatet att han gjort fel, säger han.

I stämningsansökan nämns även en tidigare händelse 2019 då den anställde fick en varning. Joakim Lindqvist tycker dock inte att den ska ligga mannen till last i det här fallet.

– Den blev utredd och han fick en varning, men man tyckte att han kunde köra vidare. Den ligger långt tillbaka i tiden, och det är ingen upprepad misskötsel utan två händelser som är väldigt olika varandra, säger han.

Enligt arbetsgivaren VR ska mannen ha tilldelats en varning vid ytterligare ett tillfälle, men några detaljer kring den händelsen eller när i tiden den ska ha ägt rum vill bolagets kommunikationschef Christer Ekelund inte gå in på.

– Det här handlar inte om en enskild händelse utan en sammantagen bedömning med flera säkerhetshändelser kopplade till den här föraren. Händelserna är väldokumenterade och det är därför vi fattat det här beslutet, säger han.

Spårvagnsförarens fackliga uppdrag ska enligt Christer Ekelund inte ha haft någon betydelse för beslutet. Han håller inte heller med om att utredningen av händelsen skulle vara bristfällig.

– Där är vi inte överens. Det finns kanske saker som kunde gjorts annorlunda, men vi anser att utredningen är bra. Vi gör utredningar väldigt ofta, de granskas externt och vi brukar få bra omdömen då. Så vi känner oss trygga där. Men återigen så handlar det om en samlad bedömning, snarare än den här enskilda händelsen, säger Christer Ekelund.

Han berättar att bolaget först tittade på omplaceringsmöjligheter, men när det inte fanns några sådana valde man i stället att säga upp den anställde.

– För oss slår trafiksäkerheten ut allting annat. Sedan ska vi självklart följa lagar och regler kring anställningar. Men trafiksäkerheten är i fokus, och där finns rutiner för hur man ska agera. I en säkerhetsundersökning kontrollerar vi att de har följts, säger Christer Ekelund.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.