ST efterlyser helhetsgrepp på Migrationsverket

MIGRATIONSVERKET2017-03-22

Migrationsverket ska krympa under de närmaste två åren. Förhandlingarna om neddragningar har börjat, men ST flaggar nu för att de inte fungerar. Sanna Norblad, STs avdelningsordförande, efterlyser en övergripande plan.

Enligt Migrationsverket prognoser behöver myndigheten minska med drygt 2 000 medarbetare fram till början av 2019. 180 boenden ska avvecklas bara under våren. Myndigheten har i dag omkring 8 400 anställda.

– Målet är att minimera antalet uppsägningar och i stället ställa om, och ta vara på den kompetens som finns, säger STs avdelningsordförande Sanna Norblad.

Förhandlingarna om neddragningarna har påbörjats, men Sanna Norblad är inte nöjd med hur det fungerar.

– Vi måste få en övergripande avvecklingsplan för helheten och bättre ordning och reda, så att inte fel personer sägs upp.

Hon efterlyser myndighetsövergripande beräkningar av vad det kommer att kosta och hur man ska dra ned. Hittills har facken kallats till mbl-förhandling ort för ort. 

– En timme innan förhandlingen i Sandviken fick vi en ny turordningslista, där en tidigare omplacerad person nu inte var omplacerad. Sådan oordning kan vi inte ha.

I Mora och Sandviken har ST förklarat sig oenigt och begärt central förhandling.

Sanna Norblad varnar också för att myndigheten tappar kompetens.

– I Stockholm har vi nyligen anställt hundra handläggare, samtidigt som region mitt varslar. Det är slöseri med kompetens. Det normala är att man inför anställningsstopp tills man vet om anställda kan tänka sig att flytta eller inte inom rimliga gränser.

Nu har ST kallat in arbetstagarkonsulter och Sanna Norblad är förhoppningsfull inför fortsättningen.

– Vi hade ett bra samtal med ledningen i går, så nu hoppas jag att vi kan sätta ramarna. Det här kommer att bli en stor omställning under flera år framöver, om inget händer som gör att vi får ändra prognoserna.

Migrationsverkets HR-direktör Kristina Hwargård anser att myndighetens verksamhetsplan ger en bra bild av den övergripande planeringen.

– Men boendena är speciella och avvecklas snabbare än vad vi trodde. De är väldigt regionalt kopplade.

Hon säger att myndigheten arbetar med en övergripande plan för att minska verksamheten.

– Vi har all respekt för att facken har behov av att se helheten. Vi kommer att komma med en mer detaljerad planering, som ska beredas och översättas till konkreta aktiviteter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA