Joakim Lindqvist, förbundsjurist på ST.
Bild: Fredrik Hjerling
Joakim Lindqvist, förbundsjurist på ST.

ST kritiserar förslag om skärpt säkerhetsprövning

SÄKERHETSPRÖVNING2023-03-28

Den skärpning av säkerhetsprövningen som Säkerhetspolisen vill se öppnar för godtyckliga bedömningar av arbetssökande och anställda med säkerhetsklassade tjänster, anser ST. Förslaget riskerar också att slå mot statens möjligheter att rekrytera och behålla personal, menar STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.

Varje år genomför myndigheter och privata verksamheter ett stort antal säkerhetsprövningar av personer som i tjänsten får tillgång till säkerhetsklassificerade uppgifter. Säkerhetspolisen, Säpo, genomför årligen registerkontroller av drygt 130 000 personer åt arbetsgivarna som en del av säkerhetsprövningen.

Men reglerna som omgärdar säkerhetsprövningen är inte tillräckligt tydliga och behöver skärpas, anser Säpo, som i en hemställan till regeringen varnar för ett växande underrättelsehot från andra stater.

I hemställan lyfter Säpo särskilt fram risken att personer som har dubbla medborgarskap eller familj i ett annat land tvingas till underrättelseinhämtning. Enligt Säpo är det nödvändigt att se över prövningen för att arbetsgivare ska kunna säkerställa att det inte finns sårbarheter hos dessa personer som fientliga stater kan utnyttja för att komma över känslig informationen.

Även om det redan är möjligt att väga in faktorer som dubbelt medborgarskap i bedömningen är dagens reglering allmänt hållen, menar Säpo, som skriver att många myndigheter i dag saknar tydliga riktlinjer och lagrum att hänvisa till i säkerhetsprövningsprocessen.

Därför föreslår Säpo flera förändringar av säkerhetsskyddsförordningen, bland annat att det tydliggörs att utredningen vid säkerhetsprövningen ska innehålla ”uppgifter om utländskt medborgarskap eller annan anknytning till utlandet”. Säpo vill också att det ska läggas särskilt vikt vid kopplingar till länder som utgör ett säkerhetshot mot Sverige.

Men förslaget får skarp kritik från flera remissinstanser, bland dem Fackförbundet ST.

Joakim Lindqvist, förbundsjurist på ST, anser att Säpos formuleringar är vaga och öppnar för att arbetsgivarnas bedömningar blir godtyckliga.

– Säpo misstänkliggör alla personer som har dubbelt medborgarskap, även dem som inte har familjerelationer i andra länder, och målar med alldeles för breda penseldrag. Vad som är att betrakta som en anknytning till utlandet preciseras till exempel inte, säger han.

Säpo föreslår även att den som prövas ska vara ansvarig för att lämna relevanta och tillförlitliga uppgifter vid prövningen. Om det saknas sådana uppgifter ska personen inte godkännas vid säkerhetsprövningen. Även på den här punkten är Fackförbundet ST starkt kritiskt.

Att ändra utredningsbördan på detta sätt, utan att precisera vad utredningen ska innehålla, är en oproportionerlig åtgärd som kan medföra stora orättvisor, menar Joakim Lindqvist.

– Den som bara har anknytning till Sverige kan lätt få fram uppgifter om sina släktingar till exempel, men för en person med släkt i ett annat land kan det bli en omöjlighet att få fram sådana uppgifter, säger han.

Ardalan Shekarabi, socialdemokratisk riksdagsledamot och tidigare minister, har varnat för att Säpos förslag skulle få mycket negativa konsekvenser för personer som har rötter i Iran, eftersom landet inte godkänner att människor avsäger sig ett iranskt medborgarskap. De skulle därför riskera att utestängas från tusentals tjänster, säger Ardalan Shekarabi i en intervju med Arbetsvärlden.

Det är en analys som delas av Joakim Lindqvist. Han varnar också för att de förändringar som Säpo föreslår skulle slå mot myndigheternas kompetensförsörjning. Förslaget skulle både innebära större svårigheter att rekrytera och att behålla personal, eftersom även befintlig personal som genomgår löpande säkerhetsprövningar i större utsträckning riskerar att underkännas, enligt Joakim Lindqvist. Det kan i sin tur leda till ett ökat antal arbetsrättsliga processer och utköp av anställda som blivit av med sin säkerhetsklassning, bedömer han.

– Jag tror inte att Säpo har de här arbetsrättsliga konsekvenserna klara för sig, men detta kan innebära stora kostnader för arbetsgivarna, säger Joakim Lindqvist, som nyligen deltog i ett seminarium i riksdagen om säkerhetsklassade arbeten, med anledning av Säpos hemställan som nu bereds i Regeringskansliet.

Han är tydlig i sitt budskap till regeringen.

– Tillsätt en statlig utredning så att prövningarna blir tydligare, mer enhetliga och förutsägbara. Utöver det bör möjligheten att begränsa tillgången till känslig information för fler anställda ses över, i stället för att utöka antalet säkerhetsklassade tjänster. Dessutom behövs en möjlighet att få de här besluten överprövade, säger Joakim Lindqvist.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.