ST: Var tredje upplever att det blivit lägre i tak

ARBETSMILJÖ2016-09-27

Arbetsmiljön för STs medlemmar har försämrats på flera områden och allt fler drar sig för att slå larm om missförhållanden. Det framgår av förbundets nya arbetsmiljöundersökning Temperaturmätare 2016.

En liknande undersökning gjordes 2010. Då ansåg 22 procent av medlemmarna att den psykosociala arbetsmiljön var dålig eller mycket dålig. I den nya undersökningen har siffran stigit till 30 procent. Ännu fler, 43 procent, uppger att de ibland upplever stress och olustkänslor till följd av arbetet.

”Trots höga sjukskrivningstal på grund av utmattningssyndrom jobbar man inte med något förebyggande arbete kring stress. Man frågar om arbetsmiljö och psykosocial hälsa, men vidtar inga åtgärder”, skriver en av de medlemmar som ingår i undersökningen.

Den fysiska arbetsmiljön utvecklas dock åt rätt håll. En klar majoritet av medlemmarna, 61 procent, tycker att den är bra eller mycket bra, medan 16 procent anser att den är dålig eller mycket dålig. Det man klagar på är bland annat ljudnivå, ventilation, rörighet och trängsel i kontorslandskap eller så kallade aktivitetsbaserade kontor.

Nästan dubbelt så många som 2010 uppger att de utsatts för hot och våld på jobbet – 13 procent nu mot 7 procent för sex år sedan. Arbetsplatser som sticker ut är Migrationsverket, Spårtrafiken och Kriminalvården.

Tre av tio anser inte att de får tillräcklig kompetensutveckling. 2010 var siffran 25 procent.

”Det saknas planer för kompetensutveckling, inga pengar är avsatta, man får ansvara själv för sin egen utbildning”, skriver en medlem.

Ytterligare en försämring gäller hur högt i tak det är inom statsförvaltningen. 33 procent av medlemmanna anser att det blivit lägre i tak under de senare åren och att de inte kan framför kritiska uppfattningar internt. Motsvarande siffra 2010 var 28 procent.

”Det finns en stämning av att det som händer på verket stannar på verket och att man skulle svika arbetsgivaren om man berättade externt”, skriver en medlem.

STs ordförande Britta Lejon skriver i en kommentar att många statliga arbetsplatser måste jobba mer med ett öppet klimat. Hon efterlyser en obligatorisk statstjänstemannautbildning för medarbetare och chefer för att öka kunskapsnivån om de särskilda regler och det särskilda ansvar som råder inom staten.

Andra förslag från ST med anledning av undersökningen är stärkt meddelarfrihet för anställda i statliga bolag, att permanenta arbetsuppgifter utförs av fast anställd personal och att reglerna för myndighetsutövning i samband med att uppgifter läggs ut på entreprenad förtydligas.

Undersökningen är baserad på en webbenkät till 5 500 medlemmar. Knappt 50 procent har svarat.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA