Var femte blir sjuk av jobbet

ARBETSMILJÖ2016-10-06

Mer än var femte på svensk arbetsmarknad har fysiska eller psykiska besvär som beror på jobbet. Allt fler både kvinnor och män har besvär som beror på stress eller andra psykiska orsaker.

Arbetsmiljöverket redovisar i sin undersökning av arbetsrelaterade besvär resultatet av cirka 15 000 telefonintervjuer som genomförts av SCB. Mer än en av fem känner av någon typ av arbetsrelaterade besvär, kroppsliga eller psykiska, till följd av stress, tungt manuellt arbete, dåliga relationer till chefer och arbetskamrater och hot eller våld. Det motsvarar drygt en miljon sysselsatta. Generellt har en större andel av kvinnorna besvär på grund av jobbet. 26 procent av kvinnorna har besvär jämfört med 19 procent av männen. Högst andel arbetsorsakade besvär har sysselsatta inom vård och omsorg, sociala tjänster och utbildning.

”Det har visat sig att också män som arbetar under samma villkor – som hög arbetsbelastning, brister på resurser, ohälsosamma arbetstider och kränkande särbehandling – drabbas i samma utsträckning som kvinnor”, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem i ett pressmeddelande.

Antalet som drabbas av fysiska besvär på grund av jobbet minskar för både kvinnor och män. Sett över de senaste 15 åren har andelen med fysiska besvär minskat med ungefär fem procentenheter. Det gör att den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär, för både kvinnor och män, numera är stress och andra psykiska påfrestningar beroende på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Närmare 15 procent av kvinnorna och 8 procent av männen har besvär till följd av stress och/eller psykiska påfrestningar i arbetet.

”För att kunna angripa arbetsrelaterad psykisk påfrestning behöver arbetsgivare arbeta förebyggande, på samma systematiska sätt som man gör med den fysiska belastningen. Orsakerna finns främst i hur arbetsgivaren organiserar arbetet och i det sociala samspelet på jobbet”, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Var tionde kvinna uppger att hon haft sömnproblem som orsakats av arbetsmiljön det senaste året. Bland männen var det en av tjugo som hade motsvarande besvär. För kvinnor är det vanligast med sömnproblem, oro och ångest eller depression samt andra psykiska besvär. Bland männen är ryggproblem mest vanligt och därefter psykiska besvär, oro och ångest eller depression.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA