ST vill att ny myndighet lokaliseras utanför Stockholm

STATSFÖRVALTNING2020-11-03
I ett remissvar till regeringen föreslår ST att den planerade nya myndigheten för psykologiskt försvar ska lokaliseras utanför Stockholm, samtidigt som de anställda som berörs på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan sitta kvar i Stockholm.

Psykförsvarsutredningen föreslår en ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret.

ST är i grunden positivt till att en ny myndighet inrättas för att utveckla det psykologiska försvaret. Att stärka det psykologiska försvaret är angeläget för att värna det öppna och demokratiska samhället, skriver förbundet i sitt remissvar.

Utredningen föreslår att den nya myndigheten inrättas i Stockholmsområdet. Skälet som anges är att den personal som ska överföras från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en strategiskt viktig kompetens, och att risken är stor att de inte följer med om man försöker flytta verksamheten till en annan ort.

ST konstaterar att utredningen använder samma argument som förbundet försökt framföra till regeringen gång efter annan, att omlokalisering av verksamhet leder till att medarbetarna väljer att inte flytta med.

”Vi vill här påpeka det paradoxala i att detta argument inte har tagits hänsyn till när tidigare beslut om omlokalisering av myndigheter har fattats. Fackförbundet ST vill att regeringen tar intryck av detta resonemang vid framtida överväganden om omlokaliseringar”, skriver förbundet i remissvaret.

Nu föreslår ST en annan lösning – att de nyinrättade delarna av den nya myndigheten lokaliseras utanför Stockholm, samtidigt som de anställda som utredningen tänkt flytta över från MSB får bli kvar i nuvarande lokaler. 

Statliga verksamheter måste ges rätt förutsättningar för att utföra sina uppdrag, och omlokaliseringar av myndigheter bidrar inte till att skapa sådana förutsättningar, skriver ST. Förbundet påpekar att det är viktigt att staten finns i hela landet och att kvalificerade statliga jobb skapas utanför storstäderna. Därför bör regeringen förlägga nya verksamheter till andra delar av landet än Stockholmsområdet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.