STs förbundsordförande Britta Lejon
Bild: Fredrik Hjerling
STs förbundsordförande Britta Lejon

ST vill gå med i PTK

ST2023-01-12

ST har ansökt om medlemskap i förhandlingsorganisationen PTK. Frågan har aktualiserats av det nya huvudavtalet som reglerar anställningsskydd och omställning, enligt förbundsordförande Britta Lejon. ”Vi måste bevaka och se till att medlemmarna i privat sektor får del av fördelarna med avtalet”, säger hon.

Det var i slutet av november som STs förbundsstyrelse skickade in en ansökan om medlemskap i förhandlings- och samverkansrådet PTK, som består av 25 fackförbund som representerar privatanställda tjänstemän.

Behovet av ett medlemskap i organisationen har ökat sedan det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd undertecknades av Svenskt Näringsliv, LO och PTK i juni förra året, menar STs förbundsordförande Britta Lejon.

ST anslöt sig i somras till huvudavtalet, som berör ST-medlemmar som är anställda i privata och statligt ägda bolag inom arbetsgivarorganisationen Almega. Men för att i högre grad kunna representera de runt 7 400 berörda medlemmarnas intressen och bevaka villkoren i den så kallade trygghetsöverenskommelsen krävs ett medlemskap i PTK, anser Britta Lejon.

Samma bedömning har gjorts av fackförbundet Vision, som inträdde i PTK vid årsskiftet.

– Vi har även tidigare varit medvetna om att vi inte fullt ut har kunnat företräda våra medlemmar i privat sektor som omfattas av PTKs verksamhet. Det nya huvudavtalet aktualiserar detta. Det är i PTK som de stora nya reformerna på arbetsmarknaden om kompetensutveckling bevakas och följs upp. Vi behöver kunna se till att de kommer våra medlemmar till godo, säger Britta Lejon.

Det här är andra gången som ST ansöker om medlemskap i PTK. En första ansökan skickades in – och drogs tillbaka – under Annette Carnhedes tid som förbundsordförande, 1999-2012.

Skälet till att ansökan den gången inte resulterade i ett medlemskap var att det då fanns ouppklarade gränsdragningsfrågor med några av PTKs medlemsförbund, enligt Britta Lejon. Hon ser dock inte att några sådana problem kvarstår i dag.

– Frågor som diskuterades då rörde bland annat anställda på Teracom, som inte längre är medlemmar hos oss utan i Unionen. Vi har också skrivit ett dubbelanslutningsavtal med Vision och Unionen som gäller de få flygledare i landet som inte jobbar inom staten utan kommunalt eller privat. Vi kan inte se att vi har något problem med något förbund om någon gränsdragning i dag, säger Britta Lejon.

PTK har ingen uppfattning om hur lång tid det kommer att ta att besluta om STs ansökan, som just nu processas av medlemsförbunden. Därefter kommer ansökan att behandlas av PTKs förhandlingschefsgrupp och styrelse. Slutligen krävs även ett stämmobeslut för att godkänna medlemskapet.

Om ST ansluter till PTK kommer det att medföra en kostnad om 23 kronor per medlem och år. Det motsvarar den avgift som ST betalar till förhandlingsorganisationen OFR för de medlemmar i förbundet som är anställda inom det statliga området.

– Det är klart att kostnaden har diskuterats, men att vara med och bevaka våra medlemmars villkor är ändå en kärnuppgift för oss som fackförbund. Vi har ett uppdrag från tidigare kongresser att öka vårt samarbete med organisationer som bidrar till att vi ökar vår fackliga styrka, så jag kan inte se någon nackdel med medlemskapet, säger Britta Lejon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA