Företrädare för PTK, LO och Svenskt Näringsliv skrev på det nya huvudavtalet på Grand Hotel Saltsjöbaden. Från vänster: Martin Wästfelt, Camilla Frankelius, Martin Linder, Mattias Dahl, Susanna Gideonsson, Tommy Andersson, Torbjörn Johansson, Bengt Johansson och Beata Hammarskiöld.
Bild: Jenny Frejing
Företrädare för PTK, LO och Svenskt Näringsliv skrev på det nya huvudavtalet på Grand Hotel Saltsjöbaden. Från vänster: Martin Wästfelt, Camilla Frankelius, Martin Linder, Mattias Dahl, Susanna Gideonsson, Tommy Andersson, Torbjörn Johansson, Bengt Johansson och Beata Hammarskiöld.

Parterna skrev på nytt huvudavtal

ARBETSRÄTT2022-06-22

I dag skrev företrädare för LO, PTK och Svenskt Näringsliv under det nya huvudavtalet som reglerar anställningsskydd och omställning på den privata arbetsmarknaden. På det statliga området är förhandlingarna ännu inte i mål.

Frågan om att förändra anställningsskyddet hade diskuterats vid flera tillfällen redan innan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna i januariavtalet kom överens om att sätta press på fack och arbetsgivare att nå en uppgörelse, genom att tillsätta en utredning vars förslag skulle bli lag om parterna inte kom överens om en egen lösning. Sedan utredningen presenterat sitt förslag i juni 2020 nådde den fackliga förhandlingsorganisationen PTK och Svenskt Näringsliv en uppgörelse i oktober samma år. LO valde dock att avvisa överenskommelsen, men anslöt sig senare.

Överenskommelsen mellan fack och arbetsgivare omfattade både ett nytt huvudavtal mellan parterna på den privata arbetsmarknaden och en ”beställning” till regeringen på förändringar i arbetsrätten och finansiering av ett omställningsstudiestöd. Efter att riksdagen 8 juni beslutat om dessa ändringar i lagarna kunde LO, PTK och Svenskt Näringsliv i dag formellt skriva under det nya avtalet vid en ceremoni på Grand Hotel Saltsjöbaden.

Platsen hade valts för att knyta an till det första Saltsjöbadsavtalet, som i december 1938 tecknades mellan LO och Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, i samma byggnad. På plats vid cermonin var även arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Trots att parterna kan sägas ha gjort upp under hot från regeringen om att annars ta saken i egna händer var kommentarerna från de fackliga företrädarna positiva. ”Det nya huvudavtalet breddar synen på vad anställningstrygghet är. Vi har tagit ett helhetsgrepp, där trygghet även är att utvecklas i jobbet, eller att få utbilda sig för ett nytt arbete i framtiden”, sade PTKs ordförande Martin Linder till tidningen Arbetet.

Arbetsgivare och fackliga organisationer på den privata arbetsmarknaden väljer om de vill ansluta sig till det nya huvudavtalet, som på flera områden innebär andra regler än dem som finns i den nya lagstiftningen. ST beslutade i oktober 2021 att ansluta de medlemmar som är anställda i privata och statligt ägda bolag.

De arbetsgivare som omfattas av det nya huvudavtalet kommer att kunna undanta 15 procent av de anställda från turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, las, vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Förändringarna i lagstiftningen innebär att andra arbetsgivare kommer att få undanta tre personer. I dag är det endast företag med upp till tio anställda som utan en överenskommelse med facket får undanta anställda från turordningsreglerna, och då endast två personer.

Samtidigt innehåller det nya huvudavtalet ett kollektivavtalat studiestöd som kompletterar det nya offentliga omställningsstudiestödet.

Anställda på statliga myndigheter omfattas inte av det nya huvudavtalet. Som Publikt tidigare har rapporterat har parterna inom staten har varit mycket kritiska mot att även den nya lagstiftning som gäller för hela arbetsmarknaden utgår från en överenskommelse mellan parterna på den privata arbetsmarknaden, som inte tar hänsyn till de särskilda regler och förhållanden som gäller för statsförvaltningen. Just nu pågår slutförhandlingar om ett avtal mellan Arbetsgivarverket och facken inom staten om ett avtal som ska gälla för anställda på de statliga myndigheterna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA