Annons:

STs bolagsmedlemmar ansluts till partsöverenskommelsen

ARBETSRÄTT2021-10-22

De medlemmar i Fackförbundet ST som är anställda i privata och statligt ägda bolag ansluts till den överenskommelse som parterna i den privata sektorn, PTK och Svenskt Näringsliv, har enats om.

Bakgrunden till beslutet är att det nuvarande omställningsavtalet, som STs bolagsanställda medlemmar omfattas av, upphör i samband med att det nya huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK börjar gälla.

För att medlemmarna därefter inte ska stå utan omställningsavtal väljer ST att ansluta sig till den överenskommelse som har träffats i den privata sektorn.

Trots den kritik som ST har riktat mot processen som har lett fram till överenskommelsen, finns det flera fördelar med att de bolagsanställda medlemmarna ansluts, enligt STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar. De kommer därmed att omfattas av samma villkor som andra i privat sektor, till exempel när det gäller omställningsstöd och ersättning vid studieledighet.

– Utifrån det förslag som finns nu ser vi att det är mycket bättre för våra bolagsmedlemmar att vara med än att stå utanför. Det föreslås till exempel ett förstärkt omställningsstöd och en förstärkt anställningstrygghet för de med visstidsanställningar, säger Åsa Erba Stenhammar.

Merparten av STs medlemmar är anställda vid statliga myndigheter och verk och påverkas därmed inte av beslutet. Anslutningen gäller endast för ST-medlemmar som är anställda i privata och statligt ägda bolag inom arbetsgivarorganisationen Almega. Totalt handlar det om drygt 8 200 medlemmar inom branscherna spårtrafik och kommunikation.

Först i oktober 2022 kommer ändringarna i avtalet att börja gälla. Det sker samtidigt som reglerna i den nya arbetsrättsliga lagstiftningen, som nyligen har varit ute på remiss, ska börja tillämpas.

I början av nästa år ska ST inleda förhandlingar med Arbetsgivarverket om hur förändringen av arbetsrätten ska påverka avtalen i statlig sektor. Målet är att ha en ny statlig trygghetsöverenskommelse, som omfattar majoriteten av STs medlemmar, klar när den nya lagstiftningen börjar gälla, konstaterar Åsa Erba Stenhammar.

– Den här lagändringen drabbar alla medlemmar. Därför måste vi se till att vi har en så bra anställningstrygghet i våra avtal som möjligt när lagstiftningen ändras. I dag har vi till exempel inget avtal om ekonomisk utfyllnad vid studier på den statliga sidan. Det är en brist som måste åtgärdas för att det ska vara likvärdigt för alla anställda på svensk arbetsmarknad, säger hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA