Staten ska ta över järnvägsunderhåll

SPÅRTRAFIK2016-06-02
Staten ska ta det samlade ansvaret för järnvägsunderhållet. Det är innebörden av ett uppdrag från regeringen till Trafikverket. Verket ska ta fram ett detaljerat underlag.

Redan i budgetpropositionen för 2015 aviserade regeringen att staten skulle ta över ansvaret för att underhålla järnvägarna. Det var en del av en överenskommelse med Vänsterpartiet. Nu tar regeringen nästa steg och ger Trafikverket i uppdrag analysera och presentera möjliga åtgärder för att Trafikverket i egen regi:

  • tar över tillstånds- och leveransuppföljning samt underhållsbesiktning av det statliga järnvägsnätet,
  • organiserar och bedriver underhållet av det statliga järnvägsnät som Trafikverket ansvarar för.

Dessutom ska Trafikverket analysera vilken maskinell utrustning som myndigheten bör äga och förvalta för att fullgöra uppgiften.

Redovisningen ska omfatta en konsekvensanalys och redogöra för de ekonomiska konsekvenserna samt vilka effekter eventuella ökade kostnader får på verksamheten.

Den första delen av uppdraget ska redovisas senast 28 oktober 2016. De övriga två ska rapporteras senast 24 februari 2017.

”Trafikverket behöver inom en snar framtid vidta ytterligare åtgärder för att uppnå ett järnvägssystem som bättre möter upp mot såväl nutida som framtida behov. Regeringen kommer när uppdraget har återrapporterats att återkomma med nästa steg för kontroll och utförande av underhåll i egen regi”, skriver infrastrukturminister Anna Johansson, S, i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.