Fritt fram för privata entreprenörer på spåret

SPÅRTRAFIK2015-04-16
Trafikverket bör även i fortsättningen anlita externa entreprenörer för järnvägsunderhåll, om man inte bedömer att egen regi är att föredra. Det föreslår järnvägsutredningen. STs ordförande inom spårtrafiken tycker att det bästa är om Trafikverket sköter underhållet.

Trafikverket, som ansvarig infrastrukturförvaltare, måste själv kunna avgöra om egen regi eller externa entreprenörer är att föredra vid järnvägsunderhåll. Den bedömningen måste göras utifrån vad som är mest ändamålsenligt och effektivt i det enskilda fallet, skriver utredaren Gunnar Alexandersson.

Han menar att de vetenskapliga studier som finns visar på kostnadsfördelar med konkurrensutsättningen. En analys som gjorts av utvecklingen i Storbritannien och Nederländerna visar att både egen regi och entreprenadverksamhet kan fungera bra.

Det som krävs är att infrastrukturförvaltaren har stora kunskaper om anläggningen och system för att samla in och förvalta denna kunskap.

Det har inte Trafikverket utan myndigheten måste bygga upp en väsentligt bättre kunskap om järnvägsanläggningens tillstånd, menar Gunnar Alexandersson.

I dag finns den kunskapen lokalt, både hos entreprenörer och vid Trafikverket. Data finns dessutom i flera olika rapporteringssystem, vilket gör det svårt att få en helhetsbild och kunna bedöma behovet av åtgärder.

Gunnar Alexandersson föreslår därför att Trafikverket dels skapar ett underhållssystem som ger en bättre bild av järnvägsanläggningarnas tillstånd och kostnader, dels tar fram en nationell underhållsplan för olika bandelar.

Enligt utredningen bör myndigheten också förstärka sin organisation och kontroll och i egen regi utföra fler underhållsbesiktningar direkt ute på järnvägarna.

Leif Fagerström, ordförande för ST inom spårtrafiken, tycker inte att systemet med entreprenörer fungerar bra.

– Det har vid ett flertal tillfällen visat sig vara brister i säkerhetsmedvetandet vilket lett till olyckor och tillbud då entreprenörer anlitat underentreprenörer osv. Vi ser helst att en aktör, Trafikverket, sköter underhållet.

Han menar att systemet nu testats under ett antal år, med sjunkande kvalitet på underhållet.

– Det är ingen som har det övergripande ansvaret i dag. Entreprenören har sin avtalstid och för denna har de fått en påse pengar som ska täcka kostnaderna och ge en vinst för företaget. Kan man spara in på kostnaderna eller underhållet så gör man det.

Leif Fagerström ser inte att utredarens förslag om underhållssystem och underhållsplan kommer att lösa problemen.

– Nej, jag tror inte det är tillräckligt.    

När infrastrukturminister Anna Johansson, S, tog emot utredningen betonade hon att regeringen har fokus på att förbättra järnvägen och har avsatt extra medel både för i år och kommande år.

”Därtill är det viktigt att se över hur arbetet med underhållet av järnvägen organiseras och bedrivs. Därför är jag glad att idag kunna ta emot Gunnar Alexanderssons delbetänkande som en del i det arbetet. Regeringen har varit tydlig. Staten ska ta det samlade ansvaret för kontroll och utförande vid underhållet av de svenska järnvägarna”, skriver hon i ett pressmeddelande.

Nu ska utredningen ut på remiss. Först därefter tar regeringen ställning kring hur arbetet ska fortskrida, meddelar Anna Johansson.

 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.