DO har infört ett webbformulär för anmälningar.
DO har infört ett webbformulär för anmälningar.

Stor ökning av antalet anmälningar till DO

DO2021-03-30
Antalet anmälningar, tips och klagomål till Diskrimineringsombudsmannen, DO, ökade med en tredjedel under 2020. En förklaring kan vara att DO infört ett nytt webbformulär för anmälningar.

I ett pressmeddelande understryker DO att ökningen av antalet anmälningar under förra året inte behöver betyda att diskriminering blivit vanligare. Men myndigheten anser ändå att den kraftiga ökningen visar på behovet av insatser för att motverka och förebygga diskriminering i Sverige.

Under förra året fick DO in totalt 3 524 anmälningar, tips och klagomål till DO, att jämföra med 2 631 under 2019. Av dessa 3 524 handlade 2 882 om diskriminering, 58 om repressalier och 72 om missgynnande i samband med föräldraledighet. 594 anmälningarna, tipsen och klagomålen passade inte in i någon av dessa kategorier.

Av fjolårets anmälningar, tips och klagomål om diskriminering hade fyra av tio samband med etnisk tillhörighet och var tredje med funktionsnedsättning. Ett drygt hundratal anmälningar gällde diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsöversskridande identitet.

DO konstaterar i rapporten att det totala antalet anmälningar, tips och klagomål om diskriminering har ökat under hela perioden 2015–2020. Procentuellt sett har antalet ärenden som handlat om kön ökat mest, 127 procent. De flesta av diskrimineringsärendena gäller arbetsliv, 36 procent. 18 procent rör utbildning och14 procent varor och tjänster.

Totalt rörde 988 av ärendena under förra året diskriminering inom arbetslivet. Under hela perioden 2015–2020 har antalet mer än fördubblats från 433 till 988, samtidigt som det totala antalet anmälningar under samma period ökat med 58 procent. Antalet ärenden inom arbetslivet har alltså ökat betydligt snabbare än inom övriga samhällsområden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.