Svensk sjukfrånvaro på europeisk nivå

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2015-04-08
Sjukfrånvaron i Sverige ligger i dag på ungefär samma nivå som i andra EU-länder. Men fram till början av 2000-talet låg den svenska sjukfrånvaron långt högre än den genomsnittliga nivån i Europa.

Enligt en rapport från Försäkringskassan har sjukfrånvarons starka variationer i Sverige inget samband med utvecklingen av den allmänna folkhälsan. Andelen människor med god eller mycket god hälsa har legat på en stabil nivå sedan början av 80-talet, samtidigt som sjukfrånvaron visat mycket stora variationer.

Rapporten visar att resurserna till administrationen av sjukförsäkringen spelat stor roll för hur sjukfrånvaron varierat genom åren. När Försäkringskassan haft resurser att arbeta aktivt med sjukförsäkringen har frånvaron minskat, medan frånvaron ökat under perioder där resurserna i huvudsak använts till att garantera utbetalningarna av ersättningen till de försäkrade.

I ett internationellt perspektiv ligger Sverige tillsammans med Nederländerna och Norge väsentligt över medelvärdet fram till början av 2000-talet och till skillnad från de andra länderna varierar den sjukfrånvaron i Sverige med svängningar i konjunkturen. Sedan 2009 har nivån på sjukfrånvaron för anställda i Sverige rört sig kring genomsnittet för Europa. Både i Sverige och Nederländerna har utvecklingen vänts genom att regelverket stramats upp på olika sätt.

Enligt rapporten är det svårt att avgöra vad som egentligen driver sjukfrånvaron. Sambanden är komplicerade och det är svårt att peka ut någon enskild faktor som kan förklara både upp- och nedgångar. Regelverket har stor betydelse, men sjukfrånvaron har varierat mycket även under perioder när det inte skett några större regelförändringar.

Det faktum att arbetslivet ställt allt större krav vad gäller till exempel kommunikationsförmåga, stresstålighet, flexibilitet, kompetens och uthållighet har bidragit till trender av ökande sjukfrånvaro. Men också normer och beteenden i befolkningen i relation till sjukskrivning har spelat roll för förändringar av sjukfrånvaron.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.