Sjuktal ökar femtionde månaden i rad

SOCIALFÖRSÄKRING2015-03-26

Sjukpenningtalet ökade i februari för femtionde månaden i följd. Som lägst var sjukpenningtalet nere i 6,0 i december 2010. I februari i år hade det enligt Försäkringskassans statistik ökat till 9,6 sjukdagar per sjukförsäkrad och år.

Sjukpenningtalet är ett mått på antalet sjukdagar per sjukförsäkrad och år. Efter ändrade regler för sjukförsäkringen 2008 sjönk sjukpenningdagarna för att nå sin lägsta nivå i november och december 2010, då antalet sjukdagar var nere i 6,0 per försäkrad och år.

Sedan dess har antalet stadigt stigit, och i februari i år var sjukpenningtalet uppe i 9,6, vilket är den högsta nivån sedan juni 2008. Hösten 2002 var antalet sjukpenningdagar på den högsta nivån någonsin, 18,6 dagar per försäkrad och år.

Antalet sjukpenningdagar ligger konstant mycket högre bland kvinnor än bland män. I februari hade kvinnor i snitt 12,5 dagar per år med sjukpenning, medan motsvarande siffra för män var 6,8.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA