Försäkringskassan spår sjunkande sjuktal

SJUKSKRIVNINGAR2016-10-27

Försäkringskassan förutspår i en prognos att sjuktalen kommer att vända nedåt kring årsskiftet. Sjuktalen har ökat varje år sedan 2010. För september i år redovisar Försäkringskassan en fortsatt ökning.

Försäkringskassan sänker sin prognos för sjukpenningen kraftigt. Enligt myndigheten beror det i huvudsak på att sjukfallen blir kortare, samtidigt som inflödet av nya sjukfall ligger på en stabil nivå. Allt fler av sjukfallen avslutas nu under det första året av sjukskrivning. Det är sannolikt en effekt av Försäkringskassans förstärkta kvalitetsarbete med fler och bättre bedömningar inom rehabiliteringskedjan, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Regeringen har angett målet att sjuktalet ska ner till 9 dagar senast år 2020. Försäkringskassans bedömning är att målet kommer att nås i de flesta län innan december 2020. I september var sjuktalet 10,8, vilket är en ökning från 10,3 året innan.

”Vi har under en tid arbetat med att öka kvaliteten i våra bedömningar vilket har gett resultat. Vi vet att det sker mycket arbete hos hälso- och sjukvården och arbetsgivarna, men vi behöver ytterligare förstärka vårt gemensamma arbete för att förebygga sjukskrivningar och föra fler människor tillbaka till arbete”, skriver generaldirektör Ann-Marie Begler i pressmeddelandet.

Det är stor skillnad i sjukpenningtal mellan könen. Det är nästan dubbelt så stort för kvinnor (15,9) som för män (8,0). Sjukskrivningsnivåerna varierar också stort mellan länen. Högst ligger Jämtland med 15,6, medan Östergötland har ett sjuktal på 9,9.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA