Sverige efter de bästa på digitalisering

DIGITALISERING2019-10-30

I en rankning från EU-kommissionen av 36 europeiska länder ligger Sverige på elfte plats. För att klättra behöver vi ett effektivare och säkrare informationsutbyte, konstaterar Myndigheten för digital förvaltning.

Sverige hamnar på plats 11 av 36 i EU-kommissionens rankning eGovernment Benchmark 2019, konstaterar Myndigheten för digital förvaltning, Digg, i ett pressmeddelande. I mätningen jämförs indikatorer som bland annat bedömer i vilken utsträckning offentliga tjänster finns tillgängliga online, hur användarvänliga dessa e-tjänster är och om de är tillgängliga för EU-medborgare från andra länder.

I undersökningen ingår utöver EUs 28 medlemsländer också Albanien, Island, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Schweiz, Serbien och Turkiet. När alla indikatorer vägs samman hamnar Sverige på elfte plats, precis som förra året. De svenska resultaten har förbättrats jämfört med i fjol, men inte lika mycket som i flera andra jämförbara länder, konstaterar Digg.

”Svensk offentlig förvaltning gör mycket bra kring sin digitalisering. För att vi ska nå ännu längre krävs att vi kraftsamlar kring fler gemensamma lösningar och blir bättre på återanvändning. Digg har tillsammans med flera andra myndigheter föreslagit lösningar för att få till effektivare och säkrare informationsutbyte inom och med den offentliga förvaltningen. Nu behöver vi gå vidare och realisera förslagen och då är samarbete nyckeln”, kommenterar Viktoria Hagelstedt, senior rådgivare på Digg, i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA