Digital infrastruktur ska spara miljarder

DIGITALISERING2019-12-12

Genom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.

Digg ska leda arbetet med två regeringsuppdrag, ett om en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte och ett om ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen.

”Målet är att medborgarna bara ska behöva uppge information vid ett tillfälle. Det kommer att underlätta för medborgarna och effektivisera myndigheternas arbete”, kommenterar energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, S.

Ett antal statliga myndigheter ska arbeta med att ta fram den nya infrastrukturen under ledning av Digg. Bolagsverket, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Skatteverket ska tillsammans etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. Grunddata är till exempel uppgifter i folkbokföringsregistret, näringslivsregistret och fastighetsregistret. Också Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan och Riksarkivet ska arbeta med uppdraget om att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.

”Fullt utvecklad kommer den nya infrastrukturen att kunna leda till årliga samhällsekonomiska nyttor och besparingar i miljardklassen”, kommenterar Anders Ygeman.

Myndigheterna ska ta fram gemensamma byggblock som kan förbättra myndigheternas hantering och utbyte av data, till exempel genom tjänster för säker elektronisk adressering mellan myndigheter eller överenskommelser kring informationsmodeller och tekniska gränssnitt. Myndigheterna ska under 2020 börja utvecklingen av minst tre gemensamma byggblock för informationsutbyte.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA