Offentlig förvaltning kan tjäna miljarder på AI

DIGITALISERING2020-01-16

Ökad användning av artificiell intelligens, AI, kan skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande cirka 140 miljarder kronor per år, enligt en rapport från Myndigheten för digital förvaltning, Digg.

Digg konstaterar i sin rapport till regeringen att Sverige står inför en stor demografisk utmaning där befolkningsandelen ökar bland de yngsta och äldsta. Fram till 2026 behöver det offentliga rekrytera 500 000 människor i arbetsför ålder till arbete med välfärden, enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Den arbetskraften finns inte att tillgå, konstaterar Digg. Inte heller kommer det att finnas pengar utifrån dagens skatter och utgifter. En analys från Finansdepartementet visar att finansieringsgapet kommer att uppgå till cirka 90 miljarder kronor årligen från och med år 2026.

”För att hantera den välfärdsutmaningen krävs att vi inom det offentliga tänker nytt. Offentlig sektor varken kan eller har råd med att lösa den utmaningen på traditionellt sätt, med fler människor. Genom de åtgärder som vi föreslår minskar risken för omfattande dubbelarbete inom offentlig förvaltning. Därmed kan också investeringskostnaderna hållas nere”, kommenterar Patrick Eckemo, som lett Diggs arbete med rapporten, i ett pressmeddelande.

Enligt Digg kan AI användas för att möta utmaningarna, till exempel genom att effektivisera hälso- och sjukvården, skapa individanpassade utbildningar och i övrigt effektivisera offentliga sektorn genom ökad automatisering.

Det finns enligt rapporten flera områden som behöver förbättras för att öka det offentligas förmåga att använda AI. Det gäller bland annat styrning och ledning, rättsutveckling, kompetensförsörjning, digital infrastruktur, datahantering samt samarbete och innovation.

”Vi måste tänka digitala resurser där automatisering och förstärkning med hjälp av AI är viktiga verktyg. Samtidigt bär AI med sig utmaningar. AI ställer bland annat krav på systematisk hantering av säkerhetsorienterade frågor liksom systematiska etiska överväganden. AI ställer också krav på god styrning och kontroll. Dessa utmaningar kan dock rätt hanterade, lyfta den offentliga förvaltningens sammantagna förmåga inom många områden”, menar Patrick Eckemo.

Enligt Patrick Eckemo kan förslagen i rapporten öka medvetenheten om var och hur AI kan användas för att utveckla verksamheten. De kan göra det enklare att komma igång med AI i verksamheten på ett säkert och etiskt korrekt sätt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Micke (ej verifierad) tis, 01/21/2020 - 08:44
Eller så förenklar man bara regelverken i stället och låter personalen sköta sitt arbete.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA