Sverige behöver 485 000 fler i jobb 2030  

ARBETSMARKNAD2019-03-21

För att klara välfärden fram till år 2030 kommer det enligt Arbetsförmedlingen att behövas närmare en halv miljon fler i jobb i Sverige. Det kommer enligt en rapport att förutsätta en betydande nettoinvandring.

Arbetsförmedlingen har i rapporten Sveriges framtida sysselsättning analyserat arbetsmarknadsläget i landet. För att upprätthålla välfärden till år 2030 utan höjda skatter eller avgifter krävs enligt rapporten en sysselsättningsökning på cirka 485 000 personer.

Befolkningen kommer att öka med närmare en miljon personer till 2030. Framför allt är det den äldsta delen av befolkningen som ökar. Allt färre i arbetskraften kommer att få försörja allt fler som inte arbetar på grund av hög eller låg ålder.

Enligt rapporten finns det tre olika vägar att möta behovet av att få fler i jobb:

  • Högre sysselsättningsgrad inom befintlig befolkning.
  • Nettoinvandring.
  • Ökad produktivitetstillväxt.

Även om Sverige redan i dag har EUs högsta sysselsättningsgrad med 79 procent finns det en stor potential bland utrikesfödda.

”Låg sysselsättningsnivån för utrikesfödda kvinnor på samma nivå som för inrikes födda skulle det innebära ett tillskott på 130 000 personer till arbetskraften. Motsvarande siffror för männen är 75 000 personer”, kommenterar rapportens författare Torbjörn Israelsson i ett pressmeddelande.

Men Arbetsförmedlingen tror inte att det går att klara hela den ökning av antalet sysselsatta som krävs utan en betydande nettoinvandring. Mellan 30 000 och 50 000 personer per år behöver flytta in till Sverige för att försörjningsbördan inte ska öka under perioden.

När det gäller produktivitetstillväxt bedömer man i rapporten att ny teknologi och digitalisering kommer att ge ett allt större avtryck på arbetsmarknaden till år 2030. Strukturrationaliseringar kommer att fortsätta i allt högre takt. Matchningen på arbetsmarknaden kommer också att innebära större utmaningar när förändringstakten i arbetslivet tilltar.

”Att utbildningsinriktning och utbildningsinnehåll matchar efterfrågan på arbetsmarknaden blir mycket centralt. Slagkraftiga kompletterande utbildningar och omställningsutbildningar blir centrala framgångsfaktorer för att möta efterfrågan på arbetskraft. Även arbetet med validering av utländska utbildningar blir väsentligt för att nyttja utrikes föddas kompetens”, skriver Arbetsförmedlingen i rapporten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA