Automatisering av förvaltningen ska utredas

DIGITALISERING2019-12-06

Ökad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.

Lantmäteriet och Digg får regeringens uppdrag att gemensamt testa ny teknik för automatisering i den offentliga förvaltningen.

”Artificiell intelligens används med goda resultat inom det offentliga. Ett sätt att öka transparensen kan vara blockkedjeteknik, som Digg och Lantmäteriet nu ska testa. En förhoppning är att testresultaten kommer att kunna tillämpas inom hela offentliga sektorn. Det är viktigt att offentlig sektor vågar testa nya idéer och lösningar som kan användas av flera”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman, S, i ett pressmeddelande.

Ett område som är väl lämpat att förbättras med ny teknik är enligt regeringen en automatisering av processer, ärendehantering och beslutsfattande. Kod, tekniska komponenter och annat material ska efter uppdragets slutförande sammanställas för att om möjligt blir tillgängligt för andra aktörer i offentlig förvaltning.

Ekonomistyrningsverket, ESV, får i uppdrag att ta fram en metod för kostnadseffektiv och hållbar utveckling av förvaltningsgemensam digital infrastruktur. ESV ska analysera finansieringsformerna och föreslå hur utvecklingskostnader kan fördelas inom staten. ESV ska också ta fram en modell för hur ansvaret för tjänsterna kan överföras till Digg.

”ESV ska tydliggöra hur kostnader och nyttor bör fördelas. Det kommer underlätta myndighetsgemensamma digitaliseringsprojekt”, förtydligar Anders Ygeman.                  

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA