Ny modell ska skapa tillit till automatisering

DIGITALISERING2020-12-16

I en gemensam rapport presenterar Myndigheten för digital förvaltning, Digg, och Lantmäteriet en modell för att vinna förtroende för automatisering med ny teknik i det offentliga livet.

Svenskarna har högt förtroende för det offentliga, konstaterar Digg och Lantmäteriet i en gemensam rapport till regeringen. Det är viktigt att bibehålla det förtroendekapitalet när manuell myndighetshandläggning automatiseras.

De två myndigheterna konstaterar att det kan vara svårt att beskriva hur artificiell intelligens, AI, fungerar och leder fram till bedömningar och beslut. De flesta människor har enligt rapporten ändå förtroende för myndigheternas bedömning, service och kompetens, även vid automatiserade beslut. Men om AI och automatiska system leder till avslagsbeslut eller konsekvenser som upplevs som negativa, då krävs det transparens kring teknik, etik, juridik och rättssäkerhet för att bibehålla det höga förtroendet.

Digg och Lantmäteriet har tagit fram en förtroendemodell för automatisering, som bygger på insyn och förståelse. Syftet är att säkerställa tillit och förtroende vid automatisering inom det offentliga. I modellen ingår en redovisning och deklaration av de automatiserade tjänsterna som ska ge en bred och djup bild av hur systemet fungerar och vad åtgärderna bygger på.

Enligt rapporten kan förtroendemodellen vara en viktig del för att bibehålla förtroende och tillit till den svenska offentliga förvaltningen. Modellen har redan provats inom en verksamhet i Lantmäteriet och kan vidareanvändas inom hela den offentliga förvaltningen. Modellen kan också överföras till den europeiska digitaliserade offentliga förvaltningen, skriver de två myndigheterna. I rapporten rekommenderas att Digg får i uppdrag att utveckla, skala upp och etablera modellen i Sverige och EU.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA