Bedömer att AI leder till ökade löneklyftor

ARBETSMARKNAD2020-11-12
Utvecklingen av artificiell intelligens, AI, kommer att leda till stora löneskillnader mellan olika yrken, men inte till allmänt minskade löner eller fallande sysselsättning. Den slutsatsen dras i en rapport från IFAU.

I en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, granskas hur ökad automatisering och användning av artificiell intelligens kommer att påverka arbetsmarknaden. Forskaren Georg Graetz har gått igenom befintlig forskning i sin studie.

”Det finns i dagsläget inte några starka skäl att tro att automatiseringen generellt sett skulle leda till minskade löner eller fallande sysselsättning. Den tekniska utvecklingen kan dock påverka löneskillnader mellan yrkesgrupper, sektorer och regioner”, konstaterar han i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten finns tendenser till en ökad polarisering på arbetsmarknaden. Samtidigt som de lågavlönade jobben i servicesektorn blir fler ökar antalet kvalificerade och högavlönade jobb. Tidigare forskning visar att arbetsgivare i ökande utsträckning söker personer med kognitiva, sociala och verbala förmågor. Samtidigt automatiseras ett växande antal rutinbetonade arbeten i mellanskiktet. Det kan leda till färre jobb och minskad efterfrågan på arbetskraft till traditionella yrken.

Georg Graetz konstaterar att efterfrågan på högutbildad arbetskraft i vissa länder har gjort att gruppens löner stigit och att löneskillnaderna mellan låg- och högutbildade därmed ökat.

”Sverige följer i stort samma teknologiska utveckling som andra länder. Men vi ser inte att de högutbildades löner ökat lika mycket i Sverige som i andra länder. Inkomstskillnaderna i Sverige är fortfarande små, vilket troligen beror på den svenska lönebildningen och på kollektivavtalen”, konstaterar Georg Graetz i pressmeddelandet.

Georg Graetz drar slutsatsen att efterfrågan på arbetskraft med goda kognitiva och sociala förmågor kommer att fortsätta också på svensk arbetsmarknad.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Därför har datorn ännu inte tagit ditt jobb

PÅ DJUPET: ARTIFICIELL INTELLIGENS2020-10-09
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.