Bedömer att AI leder till ökade löneklyftor

ARBETSMARKNAD2020-11-12

Utvecklingen av artificiell intelligens, AI, kommer att leda till stora löneskillnader mellan olika yrken, men inte till allmänt minskade löner eller fallande sysselsättning. Den slutsatsen dras i en rapport från IFAU.

I en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, granskas hur ökad automatisering och användning av artificiell intelligens kommer att påverka arbetsmarknaden. Forskaren Georg Graetz har gått igenom befintlig forskning i sin studie.

”Det finns i dagsläget inte några starka skäl att tro att automatiseringen generellt sett skulle leda till minskade löner eller fallande sysselsättning. Den tekniska utvecklingen kan dock påverka löneskillnader mellan yrkesgrupper, sektorer och regioner”, konstaterar han i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten finns tendenser till en ökad polarisering på arbetsmarknaden. Samtidigt som de lågavlönade jobben i servicesektorn blir fler ökar antalet kvalificerade och högavlönade jobb. Tidigare forskning visar att arbetsgivare i ökande utsträckning söker personer med kognitiva, sociala och verbala förmågor. Samtidigt automatiseras ett växande antal rutinbetonade arbeten i mellanskiktet. Det kan leda till färre jobb och minskad efterfrågan på arbetskraft till traditionella yrken.

Georg Graetz konstaterar att efterfrågan på högutbildad arbetskraft i vissa länder har gjort att gruppens löner stigit och att löneskillnaderna mellan låg- och högutbildade därmed ökat.

”Sverige följer i stort samma teknologiska utveckling som andra länder. Men vi ser inte att de högutbildades löner ökat lika mycket i Sverige som i andra länder. Inkomstskillnaderna i Sverige är fortfarande små, vilket troligen beror på den svenska lönebildningen och på kollektivavtalen”, konstaterar Georg Graetz i pressmeddelandet.

Georg Graetz drar slutsatsen att efterfrågan på arbetskraft med goda kognitiva och sociala förmågor kommer att fortsätta också på svensk arbetsmarknad.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Därför har datorn ännu inte tagit ditt jobb

PÅ DJUPET: ARTIFICIELL INTELLIGENS2020-10-09
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.