Bild: Mostphotos

ST kräver teknikneutral grundlag

ST-KONGRESS2020-10-05
En teknikneutral grundlag och ett förbud mot att använda artificiell intelligens för myndighetsbeslut. Det är exempel på vad ST ska verka för enligt det digitala program som kongressen antog under måndagen.

STs kongress har antagit ett program för en ”god digitalisering av samhället, arbetslivet och i vår egen organisation”.

I inledningen till programmet slås fast att digitaliseringen är oundviklig, dels för att statsförvaltningen ska kunna leva upp till medborgarnas förväntningar, dels för att använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och för att staten ska kunna finnas i hela landet.

Men all digitalisering är inte av godo, och risken finns att medborgarnas förtroende för statsförvaltningen urholkas, står det i programmet.

Kraven som ST ställer handlar om att digitaliseringen av statsförvaltningen ska ske på ett rättssäkert och ansvarsfullt sätt och utgå från ett medborgarperspektiv. Bland annat vill förbundet att det införs en ny bestämmelse om automatiserat beslutsfattande som klargör att medborgare har rätt att begära att en människa fattar beslutet. ST anser också att det bör införas ett förbud mot att använda artificiell intelligens för myndighetsbeslut.

STs digitala program slår också fast att staten behöver bygga upp en infrastruktur som gör det möjligt att kommunicera säkert digitalt. Det poängteras även att Sverige måste värna sin digitala suveränitet och  bygga upp egen kapacitet för molntjänster och it-drift för att undvika att offentlig sektor förblir beroende av utländska tjänsteleverantörer för att fungera.

Vidare poängteras att våra grundlagar i dag är skrivna på ett sätt som skapar en skillnad mellan handlingar som finns på papper, och handlingar som finns digitalt. Enligt programmet ska ST verka för en teknikneutral grundlag som garanterar samma insyn i förvaltningen och samma skydd för medarbetarna i vår digitala tid som har funnits historiskt. 

När det gäller digitaliseringen av arbetslivet vill förbundet bland annat att arbetstagarna i större utsträckning görs delaktiga i arbetet med digitalisering och att införandet av artificiell intelligens på arbetsplatsen alltid ska föregås av förhandlingar.

Genom programmet förbinder sig ST också att erbjuda medlemmarna konkreta råd och verktyg för att ge dem stöd att möta digitaliseringen i arbetslivet, samt att arbeta för att främja ett hållbart arbetsliv, liv och samhälle.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.