I sitt inledningstal betonade Britta Lejon fackets roll under coronakrisen. Hon lyfte också fram de strandade lasförhandlingarna som en utmaning för ST att hantera under den kommande fyraårsperioden. Kongressen är digital och bilden är från ett annat tillfälle.
Bild: Casper Hedberg
I sitt inledningstal betonade Britta Lejon fackets roll under coronakrisen. Hon lyfte också fram de strandade lasförhandlingarna som en utmaning för ST att hantera under den kommande fyraårsperioden. Kongressen är digital och bilden är från ett annat tillfälle.

Nu startar STs kongress

ST-KONGRESS2020-10-05
Under måndagen startade STs uppskjutna kongress. De 123 ombuden ska bland annat besluta om vilken inriktning förbundets verksamhet ska ha de närmaste fyra åren, välja förbundsstyrelse samt besvara motioner från avdelningar och medlemmar. Kongressen är helt digital på grund av coronapandemin.

Den rådande viruspandemin har inte bara förändrat ”våra liv, våra jobb och hela samhället”. Den är också orsak till att STs kongress, som skulle tagit plats i slutet av maj, först sköts upp och sedan blev helt digital, sade förbundsordförande Britta Lejon i sitt inledningstal.

På kongressen får normalt 127 ombud delta, varav 115 utses av STs avdelningar. Fyra platser är dock vakanta på grund av att avdelningen ST inom Kriminalvården är vilande. Hur många ombud som representerar varje avdelning beror på hur många aktiva medlemmar man hade inom avdelningen sista december i fjol. Mindre avdelningar bildar en så kallad valkorporation.

Förbundskongressen hålls vart fjärde år och ombuden ska under de två dagarna ta beslut om vilken inriktning som förbundets verksamhet ska ta under den kommande fyraårsperioden. Man väljer också förbundsstyrelse, svarar på motioner från medlemmar och avdelningar samt fastslår budget för perioden fram tills nästa kongress om fyra år.

Britta Lejon påpekade i sitt inledningstal att det inte går att veta vilka effekter den pågående viruspandemin kommer ha på samhället och arbetslivet på längre sikt.

–  En sak som pandemin har gjort tydlig är däremot hur otroligt viktiga statens institutioner är, sade Britta Lejon.

Som exempel lyfte hon fram Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för dessas sätt att hantera pandemin. Hon nämnde också särskilt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i och med den arbetsbörda som hamnat på dessa båda myndigheters personal till följd av den kraftigt ökade arbetslösheten det senaste halvåret.

– Det är helt enkelt så att det i tider av kris är samhällsinstitutionerna som bär oss och som vi ska kunna lita till, och det är STs medlemmar som bär dem, sade Britta Lejon.

Kongressombuden fick också lyssna till ett förinspelat anförande av statsminister Stefan Löfven, S, som gick in på hur vardagen har förändrats för många av landets invånare till följd av pandemin. Han berömde STs medlemmar för hur man har hanterat situationen och passade samtidigt på att framhålla regeringens insatser.

– Tack vare hårt arbete på våra myndigheter, kraftfulla insatser och ett antal extra statsbudgetar har vården kunnat fokusera på att rädda liv, sade Stefan Löfven i det förinspelade talet.

 

Stefan Löfvén höll ett förinspelat tal.
Stefan Löfvén höll ett förinspelat tal.

Statsministern framhöll, precis som STs förbundsordförande, att framtiden är oviss men att pandemin också ger tillfälle till att ställa om samhället, när det gäller exempelvis åtgärder för att skapa nya jobb och för klimatet.

– Era medlemmars arbete i statens myndigheter, verk och stiftelser kommer att vara avgörande för våra möjligheter att lyckas med återstarten och att bygga vårt samhälle starkare än vad det var innan krisen, sade Stefan Löfven.

Britta Lejon betonade i sin tur fackets roll under coronakrisen. Hon nämnde hur medlemsantalet ökade rekordartat i mars 2020 när pandemin tog fart, och att förbundet också upplevt en ökning av nya medlemmar under september månad.

Vid sidan av pandemins effekter tog hon också upp de strandade förhandlingarna mellan parterna kring lagen om anställningsskydd, las, som en utmaning för ST att hantera under den kommande fyraårsperioden.

Enligt Britta Lejon vill förbundsstyrelsen att ST ska förmedla ett tydligt budskap kring den utredning vars förslag nu kan komma att genomföras enligt den så kallade januariöverenskommelsen, mellan regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet.

–  Regeringen borde slänga lasutredningen i papperskorgen!, sade Britta Lejon.

EU-kommissionens förslag om minimilöner är en annan utmaning för förbundet att manövrera kring, fortsatte hon i inledningstalet. Förslaget har mött motstånd bland fackförbund i Sverige, som varnat för att minimilöner är ett hot mot den svenska modellen med fackliga förhandlingar och kollektivavtal.

Ett ytterligare hinder för förbundet att ta sig över är den extra svåra avtalsrörelse som följer i coronapandemins spår, och som precis har börjat, enligt Britta Lejon.

– Det är uppenbart att hoten och utmaningarna som vi måste hantera är fler och större än på länge, sade hon i inledningsanförandet.

Från början var STs kongress planerad att hållas i Upplands Väsby under tre dagar i slutet av maj, då den formellt också öppnades via en digital ceremoni. Men nu är det alltså två dagars digital kongress som gäller i stället.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.