Informationsutbyte skulle spara pengar

DIGITALISERING2019-09-11

Ett gemensamt system för säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte skulle ge stora samhällsekonomiska effekter och nyttor, enligt en rapport som sju statliga myndigheter lämnat till regeringen.

Regeringen uppdrog 2018 till Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet och Skatteverket att utreda möjligheterna till ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter. En rapport har nu överlämnats till digitaliseringsminister Anders Ygeman, S. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har samordnat arbetet, i vilket också Sveriges kommuner och landsting, SKL, har deltagit.

Enligt ett pressmeddelande från Digg visar rapporten på en väg till ett gemensamt, effektivt och standardiserat sätt att skicka och utbyta digital information mellan offentliga organisationer och privatpersoner samt företag och andra organisationer.

”I en förlängning tror jag vi kommer kunna förenkla för alla typer av lösningar där ett informationsutbyte sker. Och medborgaren skulle uppleva offentlig sektor smidigare och enklare att ha kontakt med. Som exempel kanske de bara behöver lämna in sina basuppgifter en gång och till en myndighet”, kommenterar Diggs generaldirektör Anna Eriksson i pressmeddelandet.

Rapporten ger förslag till hur myndigheter tillsammans kan underlätta utbyte av information, exempelvis kartor, adresser och andra uppgifter, skriver Skatteverket i ett pressmeddelande. Förslagen handlar om att skapa en gemensam infrastruktur där myndigheter kan dela digital information mellan varandra på ett standardiserat, säkert och effektivt sätt.

”Tyvärr fungerar inte informationsutbytet på bästa sätt idag. Myndigheter har i många fall byggt upp sina informationssystem utan att tillräckligt beakta behovet av att på enklaste sätt kunna dela information och data med andra”, kommenterar Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA