Bild: Mostphotos

Myndighet ska lämna förslag för att få med kommuner i digitalisering

DIGITALISERING2020-09-07

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har fått regeringens uppdrag att föreslå lösningar för hur kommuner och regioner ska bli delaktiga i en förvaltningsgemensam digital infrastruktur.

Enligt regeringen är det viktigt att också kommuner och regioner blir en del av en myndighetsgemensam digitalisering. Syftet är att utveckla utbyte av information och grunddata för att stärka välfärdens digitalisering. Digg ska nu göra en fördjupad analys i nära samverkan med Sveriges kommuner och regioner, SKR.

”Vi arbetar sedan tidigare med en gemensam digital infrastruktur för våra myndigheter och ett nationellt ramverk för grunddata. Nu involverar vi också kommuner och regioner”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman, S, uppdraget i ett pressmeddelande.

Uppdraget innebär att Digg ska kartlägga och analysera de rättsliga, organisatoriska och finansiella förutsättningarna för att kommuner, regioner samt privata utförare av offentligfinansierad verksamhet ska kunna vara en del av den förvaltningsgemensamma digitala infrastruktur som nu etableras.

”En viktig grundförutsättning för ett digitalt fungerande Sverige är förmågan att dela data inom den offentliga förvaltningen på ett säkert och effektivt sätt. Den pågående Corona-pandemin visar inte minst på vikten av korrekta data i rätt tid. Kommuners och regioners aktiva deltagande i arbetet med att skapa en gemensam digital infrastruktur för informationsutbyte är avgörande”, påpekar Viktoria Hagelstedt vid Digg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA