Bild: Sirpa Ukura/Mostphotos

Trafikverket hotas av miljonvite för tågstrul

SPÅRTRAFIKEN2023-02-13

Transportstyrelsen förelägger Trafikverket att se till att få ordning och reda på planeringen av spårtrafiken, annars hotar vite. Bakgrunden är det stora strulet i samband med införandet av en ny tågplan i höstas.

I ett pressmeddelande konstaterar Transportstyrelsen att Trafikverket under en längre period haft svårigheter att planera trafiken på järnvägsspåren. Inom ramen för sin tillsyn har myndigheten noga följt Trafikverkets arbete med Tågplan 2023. Enligt Transportstyrelsen har arbetet med tågplanen omgärdats av svårigheter och planeringen av tågtrafiken har fungerat dåligt. Nu hotar Transportstyrelsen med vite på upp till 24 miljoner kronor om Trafikverket inte får ordning på problemen.

”Vi förväntar oss att Trafikverket sätter in åtgärder så att nästa tågplan fungerar fullt ut”, understryker Carl von Utfall Danielsson, sektionschef vid Transportstyrelsen, i pressmeddelandet.

Enligt Transportstyrelsen har den dåliga planeringen gjort att spårtrafikbranschen inte fått rätt förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Därför har tågresenärerna inte kunnat köpa biljetter med rimlig framförhållning, vilket blev tydligt i samband med biljettförsäljningen inför jul- och nyårshelgerna. Tågbolagen har också tvingats tacka nej till affärer.

Transportstyrelsen pekar ut tre problemområden där Trafikverket inte har levt upp till lagens krav:

  • Tidsschemat i planeringsprocessen har inte hållits.
  • Skyldigheter mot tågbolagen har inte uppfyllts.
  • Villkor har ändrats utan någon risk- och konsekvensanalys.

Transportstyrelsen förelägger nu Trafikverket att åtgärda bristerna. Föreläggandet är förenat med vite kopplat till de tidsfrister som finns i tidsschemat för tågplanen. Sammantaget handlar det om 24 miljoner – åtta miljoner kronor för respektive tidsöverträdelse – som Trafikverket kommer att behöva betala om myndigheten inte åtgärdar problemen.

”Vi ser en risk att det här kan komma att påverka tågtrafiken under hela 2023. Det är viktigt att Trafikverket så snabbt som möjligt kommer till rätta med problemen, så att inte resenärer och företag tvingas välja andra alternativ”, betonar Carl von Utfall Danielsson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA