”Utan befogenheter kan vi inte ingripa”

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2021-10-27

Statens institutionsstyrelse, SiS, får i en ny rapport hård kritik för våldsanvändningen och den konflikthanteringsmetod som tillämpas på myndighetens ungdomshem. STs avdelningsordförande Thord Jansson anser att det behövs ytterligare resurser för att undvika den typen av situationer.

I en ny rapport från Barnrättsbyrån får Statens institutionsstyrelse kritik för hur myndigheten hanterar så kallade avskiljningar, en lagreglerad åtgärd där en ungdom skiljs från övriga i gruppen.

Enligt rapporten utsätts barn på SiS-hem för omfattande och systematisk våldsanvändning, och i en debattartikel i Dagens Nyheter kritiseras myndighetens användning av konflikthanteringsmetoden NPNL, ”No Power – No Lose” vid avskiljningarna.

I artikeln lyfter debattörerna också tre åtgärder de vill se från regeringen:

● Ta bort avskiljning som befogenhet för barn som vårdas enligt lagen om vård av unga, LVU

● Avskaffa farliga metoder för fysiska ingripanden (NPNL)

● Säkerställ barns tillgång till en klago­instans

Thord Jansson.
Thord Jansson.

STs avdelningsordförande på SiS Thord Jansson håller med om att det är viktigt att det finns möjlighet att rapportera om man blivit utsatt för något olagligt. Däremot tror han att det skulle bli svårt att jobba utan de särskilda befogenheter som finns i dag.

– Vi har ungdomar med självskadebeteenden och som är suicidbenägna. Utan befogenheterna kan vi inte ingripa om någon får tag i ett vasst föremål. De kan utsätta både sig själva och andra för fara. Sedan ska man så klart jobba för att använda de här metoderna så lite som möjligt, säger Thord Jansson.

För att undvika att hamna i sådana situationer krävs ytterligare resurser, tror han.

– Myndigheten har vidtagit många åtgärder för att komma till rätta med det här. Bland annat har man startat två särskilt förstärkta avdelningar, där man har ett mindre antal flickor men mer personal. Det har gett goda effekter och lett till att man fått ned avskiljningssituationerna.

Thord Jansson anser också att det är viktigt med kontinuerlig fortbildning för att de anställda ska känna sig säkrare i hur de ska hantera olika situationer och undvika våld. I nuläget tränar de några gånger per år på hur de ska agera.

– Det är svårt att beskriva den miljön vi jobbar i för utomstående, och jag tror att många anställda känner att man får oförtjänt kritik. Jobbet kräver rätt kompetens, personlig lämplighet och ett stort tålamod. Vi har fått de här metoderna att förhålla oss till och gör det vi ska. Sedan finns det tyvärr personer som går över gränsen, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

SiS
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA