Utbildning minskar inte skillnaderna

LÖNER2003-12-16
Utbildningsnivån bland statligt anställda kvinnor blir allt högre och närmar sig männens. Trots det är lönegapet mellan könen lika stort som tidigare.

Bland kvinnliga statsanställda har andelen akademiker och forskare ökat från 20 till 31 procent under 1990-talet. Bland männen har andelen ökat från 37 till 39 procent.

Men kvinnornas löner hänger inte med. Kvinnor får i genomsnitt 83 procent av männens lön, en siffra som i stort stått sig över årtiondet. Löneskillnaderna ökar med stigande ålder.
Mest jämställt är kulturområdet, där kvinnorna har 93 procent av manslönen. I försvaret är motsvarande siffra 78 procent.
Det visar Statskontoret i en rapport om de senaste tio årens utveckling i statsförvaltningen.
De stora förändringarna i staten under 1990-talet har framför allt berört kvinnorna, konstaterar Statskontoret. De cirka 10 000 tjänster som tillkommit vid högskolan har till två tredjedelar besatts av kvinnor.

Å andra sidan har rationaliseringarna av kontorspersonal vid exempelvis länsstyrelserna och polisen inneburit att i första hand kvinnojobb försvunnit. En tredjedel av de uppsägningar och nedskärningar som drabbade statsförvaltningen under 90-talet har gällt assistent- och kontorstjänster, som till övervägande delen innehas av kvinnor.
Samtidigt avskaffades många deltidstjänster, och staten är numera den sektor som har lägst andel deltidsarbetande kvinnor, 25 procent.
Rapporten visar också att:

  • 40 000 statligt anställda, varav drygt 9 000 inom försvaret, sades upp under 90-talet. Det motsvarar 15 procent av alla statsanställda. Personer över 55 år är överrepresenterade bland de uppsagda, en tendens som förstärkts de senaste åren.
  • Prognosen för antalet uppsägningar 2001 är 2 400.
  • Andelen tidsbegränsade anställningar har ökat från 9 till 15 procent.
  • Staten har den jämnaste könsfördelningen på arbetsmarknaden med 46 procent kvinnor och 54 procent män.
  • Till skillnad från andra sektorer planar löneutvecklingen för de statsanställda inte ut vid en viss ålder.
  • Fem procent av alla arbetande är i statlig tjänst, medan nio procent av de sjukskrivna är statligt anställda. Andelen sjukskrivna för psykiska besvär ligger över genomsnittet för arbetsmarknaden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.