»Utmanare« kan ta över statligt arbete

UTREDNING2008-12-15
Privata företag ska kunna ”utmana” myndigheter genom att lägga anbud på verksamheten. Myndigheterna ska förbjudas att driva affärsverksamhet där det finns privat konkurrens. Det föreslår Förvaltningskommittén.

Kommitténs ordförande Yvonne Gustafsson säger till ST Press att utredningen inte diskuterat hur mycket privata aktörer kan ta över av statsförvaltningen.

– Det som kan vara möjligt att ”utmana” inom överskådlig tid är stödfunktioner och administration Det blir svårare när man kommer in på myndighetsutövning, men det beror på vilken kärnverksamhet det handlar om..

Utredningen föreslår att myndigheterna ska samordna administration och IT-funktioner, och bedömer att staten kan spara en dryg miljard kronor på det. Med ett privatiseringstryck på de områdena kan besparingarna bli ännu större.

Ett principiellt, lagstadgat förbud föreslås för myndigheters affärsverksamhet. Regeringen kan besluta om undantag. Drygt 100 myndigheter har i dag någon form av kommers, men den absoluta merparten sker inom myndigheter som inom kort ska bolagiseras, till exempel delar av Vägverket och Banverket.

Förbudet ska även gälla ”potentiellt” konkurrensutsatta marknader. Det kan påverka bland andra SMHI och Statistiska centralbyrån.

– Om inte staten var en så stor aktör skulle det kunna växa fram privata aktörer för statistik och väderprognoser, säger Yvonne Gustafsson. Man kan argumentera för att myndigheternas kommersiella verksamhet avlastar statens budget, men det omöjliggör en privat marknad och är negativt för tillväxten. Detta är inte några ”naturliga monopol”.

STs ordförande Annette Carnhede säger i en kommentar att utmaningsrätten kan försämra öppenheten och göra det oklart för medborgarna vem som har ansvaret. Hon anser också att utredningen ”grovt underskattar” statens uppgift att reglera och övervaka marknaden.

Andra förslag från utredningen:

 • En samlad lag för statsförvaltningen och en gemensam värdegrund.
 • Se över organisationen inom försvarsmyndigheterna, museerna, länsstyrelserna, fastighetsförvaltningen och de institutioner som övervakar marknaden. Ombilda polisen till en myndighet.
 • Länsstyrelserna ska ta över mer av tillsynen, även kommunal sådan.

  Den nya lagen för förvaltningen ska förbättra förutsättningarna för regeringens styrning av myndigheterna och ge ökad kontinuitet i verksamheten. Enligt utredarna måste regeringen kunna koncentrera styrningen till frågor av strategisk vikt, och myndigheterna fungera utan återkommande detaljerad styrning uppifrån.

  Lagen ska även reglera regeringens och myndigheternas EU-arbete.

  – EU-arbetet innebär avsteg från den svenska förvaltningsmodellen, konstaterar Yvonne Gustafsson. Man har inte ett kollektivs beslutsfattande från regeringen i samma omfattning som på andra områden, och vi tycker att man bör ha det i större utsträckning.

  Dessutom innebär EU-arbetet ett avsteg från normal förvaltning för myndigheterna, påpekar hon, eftersom regeringen kan ge icke formaliserade uppdrag som tar av myndighetens resurser.

  Kommittén vill också ha en tydligare medborgarinriktning av myndigheterna. En statstjänsteman arbetar ytterst på medborgarnas uppdrag. Därför måste de statligt anställda ha kunskap om och förståelse för grundläggande värden i statsförvaltningen. Utredarna vill att regeringen sammanställer och dokumenterar den gemensamma värdegrunden för alla anställda i staten.

 • Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

  ÄMNEN:

  Arbetsmarknad
  Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
  Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.