Statlig service erbjuds i varje kommun

FÖRVALTNING2010-03-23
I varje kommun ska medborgarna ha tillgång till grundläggande statlig service, skriver regeringen i en proposition om förvaltningspolitiken. Kontoren eller kontaktpunkterna ska kunna samarbeta med kommuner och lokala företag.

– Vi tror att det blir en win-winsituation på landsbygden, det kan ge bättre livskraft till kommersiell service, säger förvaltningsminister Mats Odell till ST Press.

Flera andra förändringar aviseras för att förbättra för medborgare och företag. Myndigheterna ska normalt inte få ägna sig åt kommers, de ska samarbeta mer och sektorsuppdelningen minska. Den statliga förvaltningen ska också vara samlad på regional nivå.

Men hur allt detta konkret ska gå till sägs inte – på flera områden pågår fortfarande utredningar. Den enda lagändring som nu föreslås är att det ska bli lättare för företag och organisationer att få ut offentliga grunddata, bland annat för kommersiell bearbetning.

– Det finns en stor efterfrågan, säger politiskt sakkunnige Magnus Kolsjö på finansdepartementet. Entreprenörer börjar upptäcka hur mycket värdefull information som finns i offentlig sektor.

Företagen ska få uppgifterna till självkostnadspris. Lagen kan därmed påverka prissättningen hos myndigheter som säljer tjänster i stor omfattning, som SMHI och Statistiska centralbyrån, SCB.

Myndigheternas förutsättningar i övrigt för kommersiell verksamhet ska utredas vidare. Regeringen anser att staten som regel inte ska vara en aktör på marknaden. Sedan årsskiftet är det förbjudet för myndigheter att agera kommersiellt på ett sätt som hindrar konkurrensen, och nu vill regeringen analysera om den lagändringen är tillräcklig. Regeringen låter också utreda frågan om en särskild lag om statlig förvaltning.

Myndigheterna ska inte heller ägna sig åt opinionsbildning, slår regeringen fast. Men det betyder inte att generaldirektörer och andra företrädare för myndigheter hindras från att debattera och polemisera mot regeringen, försäkrar Mats Odell.

– Det är klart att man får skriva debattartiklar, säger han. Förslaget handlar närmast om hur man använder resurser. Det har förekommit väldigt omfattande kampanjer som kostat mycket pengar.

Propositionen bygger delvis på en utredning från Förvaltningskommittén. Men flera av utredningens mer kontroversiella idéer finns inte med i regeringens förslag. Det gäller bland annat tanken att låta privata ”utmanare” lägga anbud på ordinarie statlig verksamhet.

– Det har avförts under beredningen, säger Magnus Kolsjö. Men myndigheterna kan själva bestämma att exempelvis ha gemensamma servicecentra för administration och ekonomi, och de kan även lägga ut vissa arbetsuppgifter på entreprenad.

Inte heller vill regeringen ha en lag om att alla nybildade myndigheter ska omprövas efter några år, vilket kommittén föreslagit. Ett tredje förslag som inte genomförs är ett årligt produktivitetsavdrag på myndigheternas lokalkostnader.

– Vi har ett pris- och löneomräkningssystem, det rör vi inte vid, säger Magnus Kolsjö.

 

 

Förvaltningsminister Mats Odell. <br>Foto: LARS EKDAHL
Förvaltningsminister Mats Odell. <br>Foto: LARS EKDAHL

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.