Validering viktigt för kompetensförsörjningen

ARBETSMARKNAD2020-01-16
Validering är viktigt för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det är en av de slutsatser som dras i Valideringsdelegationens slutbetänkande till regeringen.

I sitt slutbetänkande föreslår Valideringsdelegationen åtgärder för ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering. Det skulle göra det möjligt för fler personer att få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt, skriver delegationen i ett pressmeddelande.

Validering handlar enligt delegationen om att synliggöra, bedöma och ge erkännande och värde åt kunnande som människor har tillägnat sig i sammanhang utanför formell utbildning. Validering tillför värde och nytta för individer och samhällets aktörer. Människor behöver kunna öka och förändra sin kompetens genom hela yrkeslivet.

”De pågående förändringarna på arbetsmarknaden kräver strategiska och samordnade insatser för lärande, omställning och utveckling. Med ändrade kompetenskrav ökar behoven av livslångt lärande. Den nationella politiken inom utbildnings-, arbetsmarknads- och näringspolitikens områden behöver samordnas bättre för att möta dessa behov”, kommenterar delegationens ordförande Anders Ferbe betänkandet i ett pressmeddelande.

Enligt delegationen behövs en samlad strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande där validering utgör en viktig beståndsdel. Strategiarbetet bör drivas med en bred medverkan från arbetslivets organisationer, skolhuvudmännen, regioner och andra berörda aktörer. Delegationen vill också se ett nära samarbete mellan departementen.

Att olika aktörer har olika syn på vad validering syftar till och vad den ska innehålla skapar enligt delegationen osäkerhet om valideringens värde. Osäkerheten riskerar att leda till att validering inte sker i tillräcklig och önskvärd omfattning. Därför behövs en ny gemensam definition av begreppet och en ny valideringsförordning, skriver man i betänkandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.